Monika Grozdanović-Miszkiewicz

Adwokat

Monika Grozdanović-Miszkiewicz

Adwokat

Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, w szczególności rodzinnego, w obszarze jej zainteresowań leży także prawo bankowe.

Absolwentka  Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu. Od 2008 roku praktykuje czynnie w zawodzie adwokata, kontynuując przy tym kilkudziesięcioletnie tradycje rodzinne i wciąż poszerzając swoją wiedzę o nowe dziedziny prawa.

Szczególnie są jej bliskie sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w jakich z powodzeniem od lat reprezentuje swoich Mocodawców. Ze swej natury osoba dążąca do ugodowego rozstrzygania sporów, przejawem czego było zdobycie uprawnień certyfikowanego mediatora.

Monika Grozdanović-Miszkiewicz
uprawnienia   OPL/ADW/44