Kredyty złotowe

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe na rzecz kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty złotowe z oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIBOR. Reprezentujemy naszych klientów na terenie całej Polski.

Według dokonanych przez Kancelarię analiz postanowień umów kredytowych, banki w stosowanych przez siebie wzorcach umownych posługiwały się niedozwolonymi postanowieniami umownymi odnoszącymi się w swej treści do wskaźnika WIBOR, a także nie udzielały kredytobiorcom informacji pozwalających na dokonanie swobodnej i przemyślanej decyzji odnośnie do ryzyka jakie wiąże się z zastosowaniem przez bank wspomnianego wskaźnika referencyjnego. Kredytobiorcy nie byli informowani o tym, czym de facto jest WIBOR ani w jaki sposób jest on ustalany. Klient nie był informowany nawet o tak podstawowej kwestii, że w procedurze ustalania powyższego wskaźnika czynny udział brały również udział banki komercyjne. Tym samym stwierdzić należy, iż umowy te zawierane były na podstawie wzorców umownych sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, niejasnych, nieczytelnych i niezrozumiałych dla konsumenta.

W zakresie możliwości prowadzenia sporów z bankami oferujemy Państwu szereg możliwości podjęcia walki na drodze sądowej, w tym m.in.

  • ustalenie przez sąd nieważności umowy kredytowej,
  • zastosowania przez sąd tzw. sankcji kredytu darmowego – czyli możliwości spłaty samego kapitału udzielonego kredytu bez całości odsetek lub
  • "odwiborowienia" umowy, czyli usunięcia niedozwolonych klauzul dotyczących zmiennego oprocentowania.

Przemawia za nami skuteczność, doświadczenie oraz ogromna wiedza na temat działania banków zdobyta w trakcie dotychczasowej praktyki. Cały czas rozwijamy i rozbudowujemy swoją argumentację, dostosowując ją do aktualnych poglądów orzecznictwa oraz zmieniających się strategii banków.

Wyróżnia nas rozległa wiedza ekspercka, wysoka jakość obsługi i przejrzyste zasady rozliczeń z klientami.

W ramach świadczonych usług dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu, wyliczamy wysokość należnych roszczeń przy udziale specjalisty z zakresu analizy finansowej oraz przygotowujemy pozew i dalsze pisma procesowe. Gruntownie przygotowujemy klienta do rozprawy tak, by mógł on stawić czoła bankowi z podniesioną głową. Reprezentujemy klienta w postepowaniu sądowym aż do uzyskania prawomocnego wyroku, a w razie potrzeby także w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko bankowi.

Kredyty złotowe