PRAWO.PL / WRZUTKA BANKOWA DO USTAWY O DODATKU WĘGLOWYM

„Taka konstrukcja umożliwia przeprowadzenie procedury resolution przez podmioty, które samoistnie nie posiadałyby środków na przejęcie. W konsekwencji więc restrukturyzacja w formule przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji staje się bardzo realna i niebezpiecznie bliska. W takiej sytuacji zagrożeniem jest możliwość pozostawienia w portfelu takiego banku „toksycznych” produktów, w tym właśnie kredytów powiązanych z walutą obcą – tłumaczy Beata Strzyżowska.”

WIĘCEJ TUTAJ: https://www.prawo.pl/biznes/spor-frankowiczow-z-getin-bankiem,516696.html?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR1L5ymrBwdn2Oxh7jC2vyeYykMv3r_7z-XDG0Cal5Qu3ZRuDi6csIoxFKY

11 sierpnia 2022

PRAWO.PL / KONIEC WIBORU, ALE NIE WIADOMO, CZY KREDYTOBIORCY DUŻO ZYSKAJĄ

"Oznacza to, że od początku jego istnienia wysokość wskaźnika WIBOR opierała się na nieweryfikowalnej fikcji, banki bowiem zamiast dokonywać realnych transakcji, jedynie deklarowały „po ile byłyby w stanie pożyczyć sobie pieniądze”, lecz nigdy nie czyniły tego faktycznie – podkreśla mec. Mikołaj Baczyński radca prawny"

 

WIĘCEJ TUTAJ: https://www.prawo.pl/biznes/koniec-wiboru-co-bedzie-w-zamian,516239.html?s=09&fbclid=IwAR3Os-ihE06ruLd_eMDHwX3f36Nx8P-VnQLmpKC9nR2XsElRlXbzQs83eQk

18 lipca 2022

RZECZPOSPOLITA / II MIEJSCE KANCELARII W RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w tym roku nasza Kancelaria utrzymała pozycję lidera w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2022 organizowanym przez Rzeczpospolitą uzyskując II miejsce w kategorii „Najlepsze strony internetowe kancelarii prawniczych”! Niezmiernie nam miło, że jury doceniło naszą stronę internetową oraz pracę włożoną w jej tworzenie.
 
21 czerwca 2022

PRAWO.PL / FRANKOWICZE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z ZABEZPIECZEŃ ROSZCZEŃ PODOBNYCH DO WAKACJI KREDYTOWYCH

„Czasem zabezpieczenie może okazać się najlepszym sposobem na uchronienie się przed utratą pieniędzy. - W przypadku procesów przeciwko bankom zagrożonym upadłością, a jest już kilka takich na polskim rynku, wniosek o wstrzymanie płatności rat w przypadku umów ze spłaconym kapitałem powinien obowiązkowo zostać zawarty w pozwie – szanse bowiem na odzyskanie nadpłaconych ponad kapitał świadczeń są znikome. W tych sytuacjach nasz największy wierzyciel staje się naszym najgorszym dłużnikiem – podkreśla mec. Strzyżowska.”

WIĘCEJ TUTAJ: https://www.prawo.pl/prawo/jak-frankowicz-moze-zabezpieczyc-swoje-roszczenia,515507.html?fbclid=IwAR2-Vw84UJiDKx0e7jwgCwcoF1unhiJBlaDiDCXY7ZPxOyA9bg-TxZ-mP3o

7 czerwca 2022

WYBORCZA.PL POZNAŃ / WIELKIE ZATRUCIE JEZIORA KIERSKIEGO

"W imieniu klubu żeglarskiego mec. Strzyżowska powiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. (...) Mec. Strzyżowska podkreśla, że mieszkańcy nie znali prawdziwych przyczyn zatrucia jeziora, a były nimi: zrzut nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni spółki TP-KOM oraz brak konserwacji Kanału Przybrodzkiego przez RZGW w Poznaniu."

 

WIĘCEJ TUTAJ: https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,28533202,wielkie-zatrucie-jeziora-kierskiego-pod-poznaniem-sniete-ryby.html?fbclid=IwAR3pqHe2MrrhZlYqoPGlpkXQnq7Z3nN-UbQUv0fK-s_XoMX4GQAjyGyLlxI

2 czerwca 2022

GŁOS WIELKOPOLSKI / ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZANIECZYSZCZENIA JEZIORA KIERSKIEGO

"Z przykrością informujemy, że w związku z katastrofalnym stanem wód Jeziora Kierskiego, Kancelaria zmuszona została do złożenia w dniu 27 maja 2022 r. do prokuratury zawiadomienia o podejrzenia popełnieniu przestępstwa z art. 182 w zw. z art. 183 kk, polegającego na niewłaściwym unieszkodliwianiu ścieków skutkującym zanieczyszczeniem środowiska w znacznych rozmiarach. W marcu 2022 r. w Kanale Przybrodzkim oraz Samicy Pamiątkowskiej zaobserwowano bowiem gromadzenie się czarnej toksycznej brei o nieprzyjemnym zapachu i uchodzenie zanieczyszczeń wprost do Jeziora Kierskiego. Dla ratowania jeziora niewystarczające okazało się ustawienie prowizorycznej zapory w postaci balotów słomy - informuje radczyni Beata Strzyżowska."

WIĘCEJ TUTAJ: https://gloswielkopolski.pl/najwieksze-jezioro-w-poznaniu-zagrozone-katastrofa-ekologiczna-jeszcze-sie-poglebi-sprawa-zostala-zgloszona-do-prokuratury/ar/c1-16404957?fbclid=IwAR182eb3UXqR0GdAa-NC80Kn5mIOm_nrjWLou057TSTcFScvQkQX0e_RO58

2 czerwca 2022

WYBORCZA.BIZ / AFERA GETBACK. POSZKODOWANI OBLIGATARIUSZE IDĄ PO SPRAWIEDLIWOŚĆ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

„555 OSÓB ZŁOŻYŁO SKARGĘ DO KE NA PAŃSTWO POLSKIE. Chodzi o rażące naruszenia unijnego prawa, których przy emisji i sprzedaży obligacji spółki BetBack dopuściły się państwowe instytucje: Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Idea Bank. Wszystkich poszkodowanych w tej aferze jest 9,5 tysiąca. Stracili 2,5 mld zł.”

WIĘCEJ TUTAJ: https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,28177661,afera-getback-poszkodowani-obligatariusze-firmy-ida-po-sprawiedliwosc.html?fbclid=IwAR1mSayvdIwGqhh166WEsO5O10FO8qAts5THB3n4cKClEyrdCL2TcKcg9uo

4 marca 2022

PRAWO.PL / POSZKODOWANI PRZEZ GETBACK WNIEŚLI SKARGĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

„Skargę złożyła 23 lutego br. Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska w imieniu 555 osób, które poniosły szkodę w związku z nabyciem obligacji wyemitowanych przez spółkę GetBack S.A., a które to osoby udzieliły kancelarii pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu przed Komisją Europejską.”

WIĘCEJ TUTAJ: https://www.prawo.pl/prawo/poszkodowani-przez-getback-skarza-sie-do-komisji-europejskiej,513726.html?fbclid=IwAR2fa6Svdmz8LeRVH8gQminqNpOtyt2Ub7-pDIGWFu0vWdTxE95LN40mfQE

1 marca 2022

PRAWO.PL / ZŁA SYTUACJA GETINU NIEPOKOI FRANKOWICZÓW - CZY ZABEZPIECZENIE TO KONIECZNOŚĆ?

"Jak uważa radca prawny Beata Strzyżowska, wysoce prawdopodobne jest, że Getin w najbliższym czasie znajdzie się w stanie upadłości i zaprzestanie kontynuacji działalności. W takim przypadku kredytobiorcy będący stronami procesów sądowych, w których jako przeciwnik występuje Getin Noble Bank S.A., nie będą w stanie odzyskać wpłaconych nienależnie na jego rzecz (z tytułu nieważnej umowy kredytu) środków pieniężnych."

WIĘCEJ TUTAJ: https://www.prawo.pl/biznes/kredyt-we-frankach-a-upadlosc-banku,513539.html?fbclid=IwAR2lfGdfmxaGJmvOGQreBuUaCvYoclVvluh3El8PIWu4ZPkZzAj-B34v-hQ

18 lutego 2022

SUBIEKTYWNIEOFINANSACH.PL / SKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE GETBACK

"Afera GetBack: prawniczka wywalczyła dla klienta nie tylko korzystny wyrok, ale też zwrot pieniędzy. Teraz chce pomóc tysiącom poszkodowanych. Jaki ma patent?"

WIĘCEJ TUTAJ - www.subiektywnieofinansach.pl

28 stycznia 2022

PRAWO.PL / POSZKODOWANI W AFERZE GETBACK ZŁOŻĄ SKARGĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

„Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank zablokowała możliwość odzyskania pieniędzy przez poszkodowanych. Sytuację obligatariuszy może jednak poprawić Komisja Europejska, jeśli uzna, że decyzja ta została wydana wbrew unijnym przepisom. Przygotowywana jest skarga w tej sprawie.”
 
27 stycznia 2022

PRAWO.PL / UGODY FRANKOWICZÓW Z BANKIEM MOŻLIWE, ALE NIE ZAWSZE KORZYSTNE

Drodzy Państwo, nie podpisujmy ugody z bankiem pochopnie, a przynajmniej skonsultujmy ją z prawnikiem!

"W ocenie mec. Strzyżowskiej, w efekcie tego to bank dyktuje warunki ugody, które są już z góry założone, a konsument nie ma możliwości ich faktycznej negocjacji, poza mało istotnymi jej elementami. Zatem tak naprawdę bank ponownie narzuca konsumentowi rozwiązanie i podaje „gotowy” dokument do podpisu, podobnie jak to było w momencie zawierania umowy kredytowej, z tą różnicą, że bank stwarza obecnie atmosferę pozornej równości stron w negocjacjach."

25 października 2021

PRAWO.PL / POLISOLOKATY - PIERWSZE UGODY KORZYSTNE DLA KLIENTÓW

„Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby takie warunki ugody jak w tej sprawie (tj. dotyczącej polisolokaty), stały się warunkami modelowymi również w sprawach frankowych. Zwłaszcza, że zarówno powództwa w sprawach roszczeń dochodzonych z polisolokat, jak też z umów kredytu powiązanego z walutą, mają swoją podstawę w przepisach nieważnościowych. Skala naruszeń jest więc bardzo podobna -napisała mec. Strzyżowska.”

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

22 października 2021

PRAWO.PL / SĘDZIA Z REKOMENDACJI KRS - PRZED NIEWAŻNOŚCIĄ WYROKU MOŻNA SIĘ JESZCZE BRONIĆ

Mamy obecnie powrót do mitów greckich i jesteśmy na etapie gigantomachii. Przypomnę jednak, że wszyscy giganci zostali zabici przez bogów i Heraklesa, a część z nich przygnieciona przez swych pogromców górami, głazami i wulkanami!

"Artykuł 49 k.p.c. nie stanowi podstawy do wyłączenia sędziego rekomendowanego przez nową KRS – ocenia Beata Strzyżowska, radca prawny, która reprezentuje frankowiczów. – Jeśli mamy wątpliwości, co do prawidłowego obsadzenia urzędu, to znaczy, że nie mamy do czynienia z sędzią, a to jego dotyczy artykuł – mówi Beata Strzyżowska."

"Beata Strzyżowska uważa jednak, że gdy dojdzie do stwierdzenia nieważności z powodu nieprawidłowego składu, to wówczas właśnie pozostanie pójście po odszkodowanie od Skarbu Państwa."

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

4 października 2021

PRAWO.PL / SĄDY BARDZO WOLNO ROZPATRUJĄ SPORY FRANKOWE

„W sprawach moich klientów regularnie składam do sądów pisma monitujące – takie jak wnioski o przyspieszenie rozpoznania sprawy czy wnioski o wyznaczenie terminu rozprawy. W każdym tygodniu z kancelarii wychodzi do sądów co najmniej kilka takich pism. Jeśli mimo to sąd pozostaje bezczynny, korzystamy z dalej idących instrumentów przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłok”

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

7 lipca 2021

RZECZPOSPOLITA / TSUE: NIEOSTROŻNY FRANKOWICZ TEŻ MA OCHRONĘ

"To niedobra wiadomość dla banków, które twierdziły, że jeśli konsument podpisał umowę, to musiał się z nią zapoznać, tymczasem konsument ma prawo do nieuwagi, to bank winien go odpowiednio pouczyć."

WIĘCEJ TUTAJ - www.rp.pl

14 czerwca 2021

PRAWO.PL / TSUE UCZY POLSKIE SĄDY, JAK ORZEKAĆ W SPRAWACH FRANKOWYCH

Moi "klienci często jedynie pobieżnie czytali umowę, gdyż i tak jej treść była dla nich zupełnie niezrozumiała."

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

14 czerwca 2021

GŁOS WIELKOPOLSKI / FRANKOWICZE IDĄ DO SĄDU. BANKI WCIĄŻ NIE MAJĄ DLA NICH PROPOZYCJI.

Drodzy Państwo, wszyscy spodziewali się, że brak opinii pełnego składu Izby Cywilnej Sądu najwyższego zahamuje, przynajmniej na pewien czas występowanie na drogę sądową przez frankowiczów. Stało się odwrotnie. Myślę, że dyskusja o tych kredytach sprawiła, że wzrosła świadomość klientów banków.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gloswielkopolski.pl

11 czerwca 2021

SUBIEKTYWNIEOFINANSACH.PL / PRECEDENSOWY WYROK W SPRAWIE SPRZEDAŻY OBLIGACJI GETBACK

"Jestem niezmiernie wdzięczna za pokłady ogromnego zaufania, którym mnie obdarzono. Ta wygrana to przede wszystkim sukces relacji klient – prawnik. Łzy wzruszenia polały się gęsto po obu stronach."
 
27 maja 2021

TVN24 / ZAINWESTOWAŁ W OBLIGACJE GETBACK, ODZYSKAŁ BLISKO MILION ZŁOTYCH

"Klient nie bał się podejmować decyzji trudnych, między innymi wymagających dalszych nakładów finansowych"
 
26 maja 2021

PRAWO.PL / KLIENT IDEA BANKU ODZYSKAŁ BLISKO MILION ZŁOTYCH ZA OBLIGACJE GETBACK

„Procesy związane z dochodzeniem roszczeń związanych z obligacji GetBack wymagają od poszkodowanych wyjątkowej determinacji i uporu oraz cierpliwości. Organy państwa polskiego dwukrotnie już w tej aferze zawiodły i tylko klient zdecydowany zawalczyć ma szanse osiągnąć sukces."

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

25 maja 2021

DZIEŃ DOBRY TVN / NIE MA UCHWAŁY, WIĘC CHODŹMY DO SĄDU TERAZ!

Drodzy Państwo, w Dzień Dobry TVN postaram się skomentować dzisiejsze wydarzenia, począwszy od zamachów bombowych przez spektakularną rezygnację Prezesa Zarządu wiodącego banku w Polsce po orzeczenie Sądu Najwyższego, na które tak przecież wszyscy czekaliśmy. Tymczasem góra urodziła mysz.

Mam na to pomysł!

WIĘCEJ TUTAJ - www.dziendobry.tvn.pl

12 maja 2021

TOK FM / 28 GNIEWNYCH LUDZI, KTÓRZY ROZSTRZYGNĄ NAJISTOTNIEJSZE KWESTIE

Orzeczenie Sądu Najwyższego ws. kredytów frankowych - jakie będzie miało znaczenie dla procesów sądowych?

WIĘCEJ TUTAJ - www.audycje.tokfm.pl

11 maja 2021

„TAK JEST” TVN24 / WYROK TSUE

W związku z zapadłym dziś rano wyrokiem TSUE zapraszam do oglądania mojej rozmowy na żywo w programie red. Andrzeja Morozowskiego TAK JEST w TVN24 o godz. 18.15, podczas której wyjaśnię skutki tego wyroku dla osób poszkodowanych przez banki i odpowiem na pytanie, czy warto samodzielnie zadbać o swoją sprawę.

WIĘCEJ TUTAJ - www.tvn24.pl

29 kwietnia 2021

TOK FM / CO OZNACZA WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ DLA FRANKOWICZÓW?

Do boju Frankowicze, do boju! Skoro sąd krajowy ma rozstrzygnąć o losach Waszych umów, dajcie mu tak możliwość!

Zachęcam do odsłuchania podcastu.

29 kwietnia 2021

PRAWO.PL / SĄDY ZOSTANĄ ZALANE POZWAMI FRANKOWYMI, ALE ICH ROZSTRZYGNIĘCIE BĘDZIE PROSTSZE

Moim zdaniem uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego - jeśli zapadnie - nie zablokuje sądów, przeciwnie powinna przyspieszyć wydawanie dobrych wyroków. Jak zawsze, jest to tylko kwestia dobrej organizacji pracy. 

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

25 marca 2021

PRAWO.PL / WADLIWE KREDYTY „FRANKOWE” - CZY MOŻEMY DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA?

Czy kredytobiorca "frankowy", który poniósł straty z powodu wadliwego produktu finansowego, może domagać się od banku odszkodowania i zadośćuczynienia? Moim zdaniem: TAK! Jednak wiele będzie zależeć od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, od okoliczności jego sprawy.

18 marca 2021

GŁOS WIELKOPOLSKI / KONIEC LIBOR CZY KONIEC CHF?

Z dniem 31 grudnia 2021 r. ulegnie likwidacji wskaźnik LIBOR zaszyty w naszych umowach powiązanych z CHF. Co to oznacza dla posiadaczy kredytów „frankowych” wyjaśniam w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gloswielkopolski.pl

16 marca 2021

TOK FM / SĄD NAJWYŻSZY I TEORIA DWÓCH KONDYKCJI

Zachęcamy do wysłuchania audycji Raport Gospodarczy w Radio TOK FM, w której wyjaśniam wydaną we wtorek 16 lutego 2021 r. uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie konieczności stosowania do nieważnych umów „frankowych” teorii dwóch kondykcji (sygn. akt III CZP 11/20).

WIĘCEJ TUTAJ - www.audycje.tokfm.pl

19 lutego 2021

GŁOS WIELKOPOLSKI / PRZEŁOMOWE ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE FRANKOWICZÓW

W dzisiejszym Głosie Wielkopolskim tematem dnia jest Sąd Najwyższy i jego decyzja co dalej z kredytami frankowymi. Czy będzie przełom?

Zapraszam Państwa do lektury i serdecznie pozdrawiam!

WIĘCEJ TUTAJ - www.gloswielkopolski.pl

16 lutego 2021

BANKIER.PL / AWARIA W DOMU MAKLERSKIM – CO ROBIĆ?

Awarie w domach maklerskich niestety zdarzają się coraz częściej. Brak dostępu do rachunku maklerskiego to chwile grozy dla jego posiadacza.

O tym co robić w przypadku zakłóceń tłumaczę na Bankier.pl.

WIĘCEJ TUTAJ - www.bankier.pl

8 lutego 2021

POLSKIE RADIO / FRANKOWICZE CORAZ CZĘŚCIEJ WYGRYWAJĄ W SĄDACH. UGODY SZANSĄ NA SZERSZY KOMPROMIS?

Zachęcamy do wysłuchania audycji Sygnały Dnia w Programie 1. Polskiego Radia, w której będę mówić o głośno lansowanej ostatnio przez sektor bankowy propozycji zawierania ugód z posiadaczami kredytów powiązanych z walutą. Czy systemowe rozwiązanie jest możliwe i korzystne dla obu stron?

WIĘCEJ TUTAJ - www.polskieradio.pl

3 lutego 2021

GŁOS WIELKOPOLSKI / UGODY Z BANKAMI - POMYSŁ EGZOTYCZNY CZY GRA NA ZWŁOKĘ?

Wiele się dziś słyszy o „kampanii ugodowej” banków. Jeden z wiodących banków chwali się nawet pierwszą w Polsce zawartą ugodą (jest to o tyle interesujące, że sama doprowadziłam już znacznie wcześniej do zawarcia dwóch ugód z dwoma różnymi bankami dla moich Klientów „frankowych”).
 
Moje zdanie na temat tej aktualnej medialnej „kaczki” jest wyrobione, pisze o tym w dzisiejszym wydaniu Głos Wielkopolski.
 
3 lutego 2021

PRAWO.PL / BOGATY CZŁOWIEK TO JUŻ NIE KONSUMENT? RPO PRZYSTĘPUJE DO SPRAWY!

W poniedziałek 14 grudnia 2020 r. przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku odbędzie się ważna rozprawa dotycząca uznania statusu konsumenta dla osoby podejmującej działalność inwestycyjną na rynku finansowym. Według Sądu Najwyższego nasz klient miał zbyt bogate doświadczenie inwestycyjne, aby uznać go za konsumenta. Z tym poglądem nie zgadza się Rzecznik Praw Obywatelskich, który przystąpił do sprawy!

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

11 grudnia 2020

POLSKIE RADIO / PO PIERWSZE EKONOMIA

Zachęcamy do wysłuchania audycji Po pierwsze ekonomia w Programie 1. Polskiego Radia, w której mowa jest o tym co się wydarzyło przez ostatni rok w sytuacji osób poszkodowanych przez banki, o tym ile z nich poszło do sądu oraz jakie oni mają szanse w sądzie.

WIĘCEJ TUTAJ - www.polskieradio.pl

3 grudnia 2020

PRAWO.PL / KTO ROZWIĄŻE PROBLEMY FRANKOWICZÓW - UNIA, SĄD NAJWYŻSZY CZY PAŃSTWO

Komisja Europejska pyta Polskę, czy przestrzega praw konsumentów, zwłaszcza frankowiczów. Jej wątpliwości budzą m.in. rozbieżności w orzecznictwie. Jeśli Unia uzna, że są łamane prawa kredytobiorców, może wytoczyć postępowanie. O rozbieżności w orzecznictwie pyta też sądy powszechne I prezes Sądu Najwyższego, która planuje skierować pytania do poszerzonego składu. Kto pierwszy pomoże frankowiczom - Unia czy SN? Zdaniem prawników - powinien SN.

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

19 listopada 2020

TOK FM / SĄDY W PANDEMII SĄ ZALEWANE SPRAWAMI FRANKOWICZÓW

Zachęcamy do odsłuchania podcastu, w którym poruszony został temat aktualnej sytuacji osób poszkodowanych przez banki oraz panującej obecnie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. 

WIĘCEJ TUTAJ - www.audycje/tokfm.pl

19 listopada 2020

GAZETA PRAWNA / SN rozpoznał skargę kasacyjną dotyczącą kredytu denominowanego

SN rozpoznał skargę kasacyjną w sprawie kredytu denominowanego we frankach, udzielonego przez Deutsche Bank S.A. i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 marca 2019 roku. Sprawa trafia ponownie do apelacji.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gazetaprawna.pl

15 października 2020

GŁOS WIELKOPOLSKI / ROK PO TSUE

Wypowiedź radcy prawnego Beaty Strzyżowskiej o konsekwencjach TSUE dla Głosu Wielkopolskiego jako podsumowanie ostatniego roku życia Frankowiczów: "Merytorycznie nie zmieniło się nic, za to intelektualnie jesteśmy zupełnie w innym wymiarze (sprawiedliwości)..."

WIĘCEJ TUTAJ - www.gloswielkopolski.pl

1 października 2020

RADIO ZET BIZNES / Afera Getback. Pierwszy wyrok sądowy

Jest pierwszy wyrok sądowy w sprawie afery Getback. Zdaniem Sądu Okręgowego w Poznaniu, umowa jaką zawarła poszkodowana kobieta była nieważna. Sąd nadał wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności. Poszkodowana ma odzyskać pieniądze.

WIĘCEJ TUTAJ - www.biznes.radiozet.pl

7 marca 2020

PRAWO.PL / Jest pierwszy wyrok w sprawie Getback

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał pierwszy wyrok w sprawie osoby poszkodowanej przez aferę GetBack, reprezentowanej przez radców prawnych: Beatę Strzyżowską i Małgorzata Antropik z Kancelarii Radcy Prawnego Beata Strzyżowska. Unieważnił transakcję zakupu obligacji i co ważne nadał wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności.

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

6 marca 2020

GŁOS WIELKOPOLSKI / Afera Getback: zapadł pierwszy wyrok!

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł dziś pierwszy w Polsce wyrok w sprawie obligacji GetBacku. Sąd uznał, że zawarta przez jedną z poszkodowanych umowa jest nieważna. Za straty klientki odpowiada zarówno biuro maklerskie sprzedające obligacje, jak i bank którego pracownik je zaoferował. Zwrócą jej wszystko co wpłaciła - 100 tys. zł.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gloswielkopolski.pl

6 marca 2020

TVP3 POZNAŃ / Pierwszy wyrok w sprawie Getback

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł pierwszy wyrok w sprawie obligacji GetBack. Zdaniem sądu umowa była nieważna. Reprezentująca poszkodowaną kobietę radca prawny Beata Strzyżowska tłumaczyła mediom, że "zarzuty dotyczyły nieważności z punktu widzenia formalno-prawnego, które towarzyszyły zawieranej transakcji."

WIĘCEJ TUTAJ - www.poznan.tvp.pl

6 marca 2020

TVN24 / Pełnomocnik frankowiczów tłumaczy, co oznacza unieważnienie umowy

- Ten wyrok to wielki sukces - powiedziała w TVN24 pełnomocniczka frankowiczów w wielu sprawach Beata Strzyżowska, komentując wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego. - Wreszcie został odczarowany ten mit banku jako Goliata, którego nie da się pokonać. Tak nie jest - dodała.

WIĘCEJ TUTAJ - www.tvn24.pl

4 stycznia 2020

GAZETA PRAWNA / Unieważnienie umowy frankowej

- Temat możliwości dochodzenia przedawnionych roszczeń przez banki z tytułu wypłaconego kredytu uważam za zamknięty – pisze radca prawny, Beata Strzyżowska. I wyjaśnia, co dla kredytobiorcy oznacza unieważnienie tzw. umowy frankowej.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gazetaprawna.pl

19 października 2019

TVN24 / Wyrok TSUE może być pożywką dla nieuczciwych osób na rynku

Szanse na wygraną w sądzie są bardzo, bardzo duże po tym, co obserwujemy w linii orzeczniczej naszych sądów powszechnych - powiedziała w TVN24 radca prawny Beata Strzyżowska. Pełnomocniczka frankowiczów przestrzegała jednak, że głośny moment po wyroku TSUE "będzie stanowił pożywkę dla wielu nieuczciwych osób na rynku".

WIĘCEJ TUTAJ - tvn24.pl

4 października 2019

TVN24 Biznes / Beata Strzyżowska o wyroku TSUE

Radca prawny Beata Strzyżowska powiedziała, że wyrok TSUE "w całości podtrzymuje wnioski z opinii, która została wydana w maju, co więcej idzie dalej. Jeżeli sąd krajowy stwierdzi, że umowa jest nieważna, nie może utrzymać jej w mocy, chyba że wyraźnie zażyczy sobie tego konsument".

WIĘCEJ TUTAJ - www.tvn24.pl/biznes

3 października 2019

GAZETA PRAWNA / Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

- Wyrok idzie dalej niż opinia rzecznika. Konsument wygrał w Luksemburgu - komentuje z Luksemburga dla gazetaprawna.pl mec. Beata Strzyżowska. Umowy frankowe mogą być unieważniane w sądach.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gazetaprawna.pl

3 października 2019

FORSAL.PL / Wyrok TSUE ws. frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że klauzule abuzywne (niedozwolone) muszą zniknąć z umowy. Co to oznacza dla frankowiczów? - W niektórych wzorach umów klauzule abuzywne dotykają "kręgosłupa" umowy. Jeśli zostaną usunięte, jako niedozwolone, wtedy ona upada - mówi radca prawny Beata Strzyżowska.

WIĘCEJ TUTAJ - www.forsal.pl

3 października 2019