Prawo rodzinne

Istotną specjalizacją Kancelarii jest doradztwo i reprezentowanie Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach rodzinnych. Oczywistym jest dla nas, iż ta dziedzina prawa to nie tylko merytoryczne kazusy, ale przede wszystkim realne życiowe problemy. Dlatego też Kancelaria oferuje gotowość do pomocy na każdym etapie postępowania.

Nasze wieloletnie doświadczenie, a także zaangażowanie w sprawy rodzinne oraz indywidualne podejście do Klienta pozwalają na opracowanie najefektywniejszej drogi rozwiązania sporu. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o rozwód i separację, pomagając ułożyć na nowo relacje pomiędzy byłymi małżonkami, partnerami i pozostałymi członkami rodzin. Prowadzimy sprawy o władzę rodzicielską, w tym o ograniczenie lub pozbawienie tej władzy oraz sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W przypadku nienależytego wykonywania przez strony porozumienia lub orzeczenia sądu, realizujemy egzekucję kontaktów - między innymi w ramach postępowania o nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Pomagamy również w zabezpieczeniu finansowym kosztów utrzymania rodziny w ramach spraw o alimenty. Kancelaria prowadzi postępowania zarówno dotyczące ustalenia obowiązku alimentacyjnego, jak też jego zmiany lub uchylenia, a także egzekucji alimentów.

Rozstanie małżonków lub partnerów często pociąga za sobą konieczność uregulowania na nowo kwestii majątkowych, więc nasza Kancelaria służy pomocą w efektywnym rozwiązywaniu tych spraw, doradzając i prowadząc sprawy o podział majątku wspólnego.

Prawo rodzinne