Prawo spółek

Kancelaria oferuje Klientom pomoc w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek handlowych na każdym etapie ich istnienia. Nasza pomoc prawna obejmuje zarówno wsparcie w kwestiach podstawowych, jak przygotowanie dokumentacji na zwyczajne zgromadzenie wspólników czy zgłoszenie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych, lecz również w kwestiach bardziej skomplikowanych w postaci dokapitalizowywania spółki czy tworzenia podstaw właściwego ładu korporacyjnego w spółce.

Pomagamy w  zapewnieniu należytego współdziałania wspólników oraz piastunów organów spółki, a tym samym zminimalizowaniu ryzyka zaskarżenia uchwały najważniejszego organu spółki i zapewnienia powodzenia Państwa przedsięwzięciu gospodarczemu.

Naszym Klientom doradzamy również w przypadku naruszenia przez wspólników ładu korporacyjnego, w tym zwłaszcza naruszenia obowiązku lojalności i współdziałania wspólników w dążeniu do osiągniecia wspólnego celu. W tym zakresie proponujemy rozwiązania prowadzące do wyeliminowania, czy też maksymalnego złagodzenia skutków nielojalnych działań pozostałych wspólników. Posiadamy doświadczenie w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał spółek kapitałowych, wyłączeniem wspólnika ze spółki z o.o. oraz wykupem akcji mniejszościowych wspólników spółki akcyjnej (tzw. squeeze out).

Nasi prawnicy posiadają ponadto duże doświadczenie w zakresie przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć spółek handlowych, w tym nabywaniu udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, dokonywaniu ich przekształceń oraz podziałów.

Celem zapewnienia jak najlepszej ochrony Państwa interesów, Kancelaria współpracuje na co dzień ze specjalistami z zakresu prawa podatkowego.

Prawo spółek