Prawo podatkowe

Dział podatkowy Kancelarii zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu bieżących kwestii podatkowych spółkom, przedsiębiorcom indywidualnym oraz innym publicznym i prywatnym podmiotom gospodarczym. Identyfikujemy skutki podatkowe działalności gospodarczej, analizujemy umowy z punktu widzenia skutków podatkowych, sporządzamy opinie prawno-podatkowe. Analizujemy konsekwencje podatkowe we wszystkich wymiarach aktywności gospodarczej naszych Klientów, a także w obszarach pozagospodarczych.  

Zapewniamy naszym Klientom bieżące  informacje  na temat ważnych orzeczeń i interpretacji przepisów podatkowych, zmian tych przepisów i nowych rozwiązań podatkowych. Na zlecenie naszych klientów weryfikujemy pod względem prawidłowości bieżące procedury rozliczania podatków.

W zakresie obsługi procesowej,  w ramach funkcjonowania działu podatkowego zapewniamy reprezentację przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących zarówno kontroli podatkowych, jak i w pozostałych aspektach procedury podatkowej – wniosków podatników, odpowiedzi na wezwania ze strony organów podatkowych. W ramach naszej aktywności operacyjnej  sporządzamy również wnioski o wydanie wiążących interpretacji podatkowych

Zapewniamy zatem pełne spektrum usług podatkowych, na które składa się tak bieżące wsparcie transakcyjne, jak i reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych.

Prawo podatkowe