Prawo cywilne

Klienci Kancelarii mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i doradztwo w sprawach cywilnych, w tym zwłaszcza w zakresie prawa rzeczowego, zobowiązań oraz prawa spadkowego.

Oferujemy pomoc zarówno w ramach doradztwa merytorycznego na etapie negocjacji, jak i fachowego zastępstwa procesowego. Prowadzimy szereg postępowań sądowych z zakresu prawa rzeczowego m.in. w sprawach o zasiedzenie czy zniesienie współwłasności. Reprezentujemy Klientów także w toku realizacji ich roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Do każdej sprawy podchodzimy z uwagą i zaangażowaniem – uzyskanie dla Klienta zadośćuczynienia za nieudany urlop jest dla nas równie istotne jak naprawienie wielomilionowych szkód powstałych na skutek niekorzystnych decyzji inwestycyjnych podejmowanych pod wpływem błędu.

Kancelaria świadczy pomoc także w zakresie prawa spadkowego. Doradzamy Klientom i reprezentujemy ich przy dokonywaniu wszelkich czynności na wypadek śmierci. Nadto prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i postępowania działowe, w ramach negocjacji przedprocesowych, jak i postępowań sądowych. Zapewniamy przy tym asystę prawną w czynnościach notarialnych związanych ze sprawami spadkowymi.

Na gruncie prawa zobowiązań zespół Kancelarii sporządza i opiniuje projekty umów przedwstępnych oraz finalnych umów sprzedaży, umów świadczenia usług oraz kontraktów dotyczących innych zobowiązań. Czuwamy również nad należytym wykonaniem umów na Państwa rzecz. Wieloletnie doświadczenie naszych pełnomocników w sprawach cywilnych gwarantuje najwyższą jakość obsługi i rozwiązanie problemu w sposób najlepiej zabezpieczający interesy Klienta.

Prawo cywilne