Marcin Borecki

Sekretarz

Marcin Borecki

Sekretarz

Sekretarz - Administrator Portalu Informacyjnego Sądów

Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu o kierunku pedagogika specjalna i Międzynarodowej Szkoły Wyższej Logistyki i Transportu o kierunku logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Doświadczenie kancelaryjne nabył jako żołnierz zawodowy w Jednostkach Wojskowych i ukończonych kursach kierowników kancelarii tajnych i międzynarodowych.

Poza pracą organizuje imprezy biegowe i plenerowe.

Marcin Borecki