Marta Witwicka-Dżugan

Radczyni Prawna

Marta Witwicka-Dżugan

Radczyni Prawna

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie bankowym.

Absolwent Kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji rynku kapitałowego oraz sektora bankowego, w tym w szczególności banków spółdzielczych oraz funduszy sekurytyzacyjnych. Specjalizuje się nadto w zamówieniach publicznych oraz dyscyplinie finansów publicznych, występując także w charakterze obrońcy przed Komisją Orzekającą w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzi spory z zakresu robót budowlanych oraz szeroko rozumiane procesy odszkodowawcze, uczestniczy w projektowaniu i negocjowaniu umów „joint venture” oraz pomaga w zakładaniu, przekształcaniu, podziale i likwidacji spółek prawa handlowego.

Z Kancelarią Radcy Prawnego Beata Strzyżowska współpracuje od 2022 r.

Marta Witwicka-Dżugan
uprawnienia   RZ-1054
Beata Strzyżowska
Beata Strzyżowska radczyni prawna
Kinga Romanowska
Kinga Romanowska aplikantka radcowska
Małgorzata Antropik
Małgorzata Antropik radczyni prawna
Justyna Fabiszak
Justyna Fabiszak radczyni prawna
Mikołaj Baczyński
Mikołaj Baczyński Radca Prawny
Szymon Bajerowski
Szymon Bajerowski Adwokat
Ewelina Dereń
Ewelina Dereń Radca Prawny
Monika Grozdanović-Miszkiewicz
Monika Grozdanović-Miszkiewicz Adwokatka
Yuliia Moroz
Yuliia Moroz Prawniczka
Joanna Kaczmarek-Pawlak
Joanna Kaczmarek-Pawlak Adwokatka
Jacek Kalinowski
Jacek Kalinowski doradca podatkowy
Mateusz Lesiak
Mateusz Lesiak Adwokat
Katarzyna Romaniuk
Katarzyna Romaniuk Adwokatka
Anna Strzyżewska
Anna Strzyżewska Adwokat
Julia Szulczyk
Julia Szulczyk adwokatka
Adam Torzewski
Adam Torzewski Adwokat
Paweł Głuchowski
Paweł Głuchowski aplikant radcowski
Marta Piwowarczyk
Marta Piwowarczyk aplikantka radcowska
Jessica Kędzierska
Jessica Kędzierska Prawniczka
Izabela Dziamska
Izabela Dziamska Prawniczka
Oliwia Klebba
Oliwia Klebba Prawniczka
Mikołaj Korwel
Mikołaj Korwel Prawnik
Mikołaj Marcinkowski
Mikołaj Marcinkowski Prawnik
Kamil Maleńczyk
Kamil Maleńczyk Prawnik
Kamil Moliński
Kamil Moliński PRAWNIK
Tomasz Olejnik
Tomasz Olejnik Prawnik
Joanna Pawlaczyk
Joanna Pawlaczyk Prawniczka
Jan Pieniążek
Jan Pieniążek prawnik
Zuzanna Skotarczak
Zuzanna Skotarczak Prawniczka
Natalia Sołtys
Natalia Sołtys Prawniczka
Konstanty Witt
Konstanty Witt Prawnik
Mateusz Wróblewski
Mateusz Wróblewski Prawnik
Marcin Borecki
Marcin Borecki Sekretarz
Marta Sowińska
Marta Sowińska Asystentka
Mateusz Gąsowski
Mateusz Gąsowski Prawnik
Natalia Wasilewska
Natalia Wasilewska Prawniczka