Prawo nieruchomości

Zakres usług Kancelarii obejmuje doradztwo na gruncie szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Nasze wsparcie dla Klientów ma charakter kompleksowy i polega na badaniu due diligence stanu prawnego nieruchomości, doradztwie w zakresie uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu budowlanego, udziale w negocjacjach i opiniowaniu umów o roboty budowlane, umów sprzedaży oraz najmu nieruchomości, a także zgłaszaniu i popieraniu przed sądem ewentualnych roszczeń wynikających z niewykonania przez którąkolwiek ze stron zobowiązań wynikających z umowy.

Posiadamy doświadczenie także w zakresie opiniowania umów o roboty budowlane opartych na warunkach kontraktowych FIDIC.

Nasze doradztwo obejmuje również transakcje związane z obrotem nieruchomościami oraz ich najmem i dzierżawą, w tym także w odniesieniu do nieruchomości rolnych, co wymaga uwzględnienia szczególnej specyfiki tego rodzaju nieruchomości i szeregu ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają uregulowania prawa podatkowego, celem zmniejszenia w jak największym prawnie dopuszczalnym zakresie wysokość Państwa zobowiązań podatkowych.

W postępowaniu sądowym prowadzimy sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, przywrócenie posiadania, wydanie nieruchomości właścicielowi oraz uzyskanie należnego wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z nieruchomości.

W razie potrzeby z upoważnienia naszych Klientów uczestniczymy również w negocjacjach. Dzięki naszemu zaangażowaniu na etapie przedprocesowym wielu Klientów uzyskało ochronę swoich interesów bez konieczności kierowania roszczeń na drogę sądową.

Prawo nieruchomości