Mikołaj Baczyński

Radca Prawny

Mikołaj Baczyński

Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie bankowym i finansach.

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z wiodącymi Kancelariami adwokackimi i radcowskimi na terenie Poznania.

Posiada bogate doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa finansowego, prawa bankowego oraz prawa papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów konsumenckich dot. tzw. „spraw kredytów waloryzowanych”, a także spraw związanych z odzyskiwaniem należności oraz roszczeń dot. obligacji korporacyjnych, w tym obligacji GetBack.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmował się również sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w tym bieżącym doradztwem na rzecz spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego i ich osób prawnych oraz samorządowych zakładów budżetowych, a także sporządzaniem i opiniowaniem umów handlowych, analizą zagadnień prawnych oraz sporządzaniem opinii prawnych na rzecz w/w. podmiotów.

Posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych, analizowaniu i opracowywaniu umów, opinii prawnych oraz bogate doświadczenie zawodowe w zakresie reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi.

W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami powiązanymi z rynkiem finansowym i prawem bankowym.

Mikołaj Baczyński
uprawnienia   PZ - 5021