ZMIANY PODATKOWE W PREFERENCYJNYCH SPOSOBACH ROZLICZANIA PODATKU PIT

W związku z planowanym na początek 2022 roku wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, nastąpią istotne zmiany w sposobach rozliczania podatku PIT.

Pierwsza istotna modyfikacja dotyczyła będzie osób, które samotnie wychowują dzieci. W obecnym stanie prawnym istnieją wątpliwości, czy oboje rodziców lub opiekunów prawnych mogą korzystać z preferencyjnego rozliczania podatku PIT. Zgodnie jednak z obowiązującym orzecznictwem, w szczególności wyrokiem NSA z 5 kwietnia 2017 roku (sygn. akt II FSK 573/15), przywilej taki przysługuje obojgu rodzicom lub opiekunom. Po nowelizacji ustawy o podatku PIT prawo to zostanie ograniczone, w związku z czym z ulgi skorzystać będzie mogła tylko jedna z osób samotnie wychowujących dzieci.

Kolejną ważną zmianą w ustawach podatkowych będzie możliwość preferencyjnego rozliczenia podatku PIT dla nowo poślubionych małżonków. W obecnym stanie prawnym możliwość wspólnego rozliczania się przez małżonków istnieje wtedy, gdy pozostają oni w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a także wtedy, gdy istnieje między nimi wspólność majątkowa. Zgodnie z art. 11 ustawy o Ordynacji podatkowej, co do zasady rok podatkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu. Po wejściu w życie tzw. Polskiego Ładu, będzie można złożyć wniosek o wspólne rozliczenie podatku już za pierwszy, niepełny rok trwania małżeństwa. Warunkiem koniecznym do preferencyjnego rozliczenia podatku pozostanie oczywiście konieczność trwania wspólnoty majątkowej pomiędzy współmałżonkami.

Wejście w życie tzw. Polskiego Ładu wprowadzi liczne zmiany w polskim systemie prawnym, które będą miały wpływ na wiele aspektów życia codziennego. Warto więc zapoznawać się z nadchodzącymi reformami, aby być na nie odpowiednio przygotowanym.

Bartłomiej Teodorczyk asystent prawny, Maciej Korytek radca prawny

ZMIANY PODATKOWE W PREFERENCYJNYCH SPOSOBACH ROZLICZANIA PODATKU PIT