ZGODA BANKU NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI!

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że udało nam się uzyskać dla naszego klienta od Santander Banku Polska S.A. tzw. „kwit mazalny”. Otrzymanie dokumentu tego jest równoznaczne ze zgodą banku na wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość kredytobiorcy!

"Kwit mazalny" wydany został w następstwie uzyskania przez naszego klienta prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj: https://www.facebook.com/KancelariaRadcyPrawnegoBeataStrzyzowska/photos/714377172567579

Korzystając z wydanej przez bank zgody niezwłocznie złożyliśmy w imieniu naszego klienta do Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego wniosek o wykreślenie zabezpieczającej unieważniony kredyt hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla obciążonej nieruchomości. Co istotne, Sąd umieścił wzmiankę o wykreśleniu przedmiotowej hipoteki w treści księgi wieczystej w zaledwie tydzień po złożeniu wniosku! 

Teraz pozostaje tylko czekać na ostateczne rozpoznanie wniosku i wykreślenie hipoteki!

Sprawę prowadziła Beata Strzyżowska radca prawny oraz Justyna Fabiszak aplikant radcowski
ZGODA BANKU NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI!