ZAWIADOMIENIE DO UOKIK NA MBANK

Szanowni Państwo,

w związku z masowym rozsyłaniem przez mBank S.A. w ostatnim czasie wezwań do zapłaty do kredytobiorców, Kancelaria podjęła działania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zwalczenia tej praktyki.

W dniu dzisiejszym skierowaliśmy do Prezesa UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W naszej ocenie wezwania mBanku mają charakter pozorny, zaś ich celem jest wyłącznie zastraszenie kredytobiorców. Dodatkowo, dochodzone kwoty są nieudowodnione i bezpodstawne – zwłaszcza w zakresie roszczenia o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Z treścią zawiadomienia możecie Państwo zapoznać się pod niżej wskazanym linkiem:

[Zawiadomienie]

Liczymy, że dzięki naszej interwencji Prezes UOKiK podejmie postępowanie przeciwko Bankowi i nakaże zaniechania niedozwolonych praktyk, a ponadto nałoży na Bank sankcje przewidziane w ustawie.

O dalszych losach zawiadomienia będziemy Państwa informować na bieżąco.

Beata Strzyżowska radca prawny oraz Anna Sekura - Konopka radca prawny

ZAWIADOMIENIE DO UOKIK NA MBANK