ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NAGANNE ZACHOWANIE PRACOWNIKA BANKU!

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż w dniu 29 września 2021 roku, w sprawie naszych Klientów będących powodami w sprawie o zapłatę, Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie SSO Jolanta Sojka-Kardas wydał wyrok, w którym:

ODDALIŁ APELACJĘ GETIN NOBLE BANK utrzymując w mocy wyrok I instancji zasądzający na rzecz naszych Klientów zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

Omawiany wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim prawomocnie rozstrzygnął postępowanie, o którym pisaliśmy już w poście z dnia 5 marca 2021 roku.

Sprawa powiązana była z kredytem frankowym powodów. Wobec zakwestionowania przez powodów ważności zawartej umowy kredytowej oraz stwierdzenia zadłużenia, bank podjął działania windykacyjne. W ramach windykacji pracownik banku udał się na miejsce zamieszkania powodów i nie tylko naruszył mir domowy, lecz również zachowywał się w sposób absolutnie karygodny wobec powodów. Przekleństwa, obelgi oraz groźby (eufemistycznie – eksmisji) nie są elementami, które powinny pojawić się podczas wizyty przedstawiciela banku.

Zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego w zakresie domniemania bezprawności naruszenia dobra osobistego, to bank winien był przedstawić dowody, iż działanie jego pracownika było zgodne z prawem.

Tymczasem Sąd uznał, że zeznania pracownika banku są nielogiczne i wybiórcze. Jednocześnie Sąd przychylił się do zeznań powodów i funkcjonariusza Policji, którzy szczegółowo opisali przebieg zdarzenia z udziałem pracownika banku.

Ustalenia Sądu dobitnie ukazały, iż „działania windykacyjne” miały na celu jedynie zastraszenie powodów. W ocenie Sądu, zachowanie pracownika pozwanego banku doprowadziło do naruszenia prawa do prywatności oraz nienaruszalności ich mieszkania.

Należy zatem pamiętać, iż niezależnie od sytuacji kredytowej, stanu zawisłości sprawy frankowej oraz ewentualnego zadłużenia – NIGDY NIE POWINNIŚMY SOBIE POZWOLIĆ NA ZNIEWAŻANIE ANI ZASTRASZANIE przez pracowników banku. Jak wskazano w przedmiotowej sprawie, wszelkie działania windykacyjne powinny być podejmowane z zachowaniem odpowiednich standardów oraz kultury.

Obecnie w związku z oddaleniem apelacji oraz brakiem możliwości złożenia skargi kasacyjnej, klienci Kancelarii oczekują na wypłatę przez bank zadośćuczynienia.

Sprawę prowadził adwokat Przemysław Nowaczyk

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NAGANNE ZACHOWANIE PRACOWNIKA BANKU!