ZADOŚĆUCZYNIENIE W ZWIĄZKU Z ZATRUCIEM POKARMOWYM

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w ramach ugody z dużym marketem spożywczym Kancelarii udało się dla Klienta uzyskać kwotę 500 zł zadośćuczynienia z tytułu zatrucia pokarmowego. Okoliczności zajścia  związane są z zakupem przeterminowanych produktów spożywczych na skutek czego rozstroju zdrowia doznał nasz Klient i jego małoletnie dziecko. Na szczęście nie doszło do poważniejszych uszczerbków na zdrowiu pokrzywdzonych.

Należy pamiętać, że jeżeli do zatrucia doszło na skutek zakupu zepsutego towaru, to co do zasady swoje roszczenia możemy kierować do właściciela sklepu.

Świadomość konsumentów rośnie, tak więc należy się spodziewać, że potencjalni poszkodowani na skutek zatruć w związku ze spożyciem nieświeżej żywności rozważą wystąpienie o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie.

Nie można pominąć, że istotne znaczenie dla ewentualnego dochodzenia swoich roszczeń ma zgromadzenie odpowiednich dowodów. W przypadku zatrucia pokarmowego mogą to być np. rachunek za zakup trefnego produktu spożywczego, karty leczenia szpitalnego lub inna dokumentacja medyczna.

Sprawę prowadził adwokat Przemysław Nowaczyk

ZADOŚĆUCZYNIENIE W ZWIĄZKU Z ZATRUCIEM POKARMOWYM