ZABEZPIECZENIE WS. CERTYFIKATÓW TRIGON TFI (OBECNIE LARTIQ TFI) PRZECIWKO IDEA BANK

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie SSR del. Katarzyna Sokólska w sprawie dotyczącej certyfikatów dawnego TRIGON TFI przeciwko PNP S.A. oraz Idea Bank S.A.

POSTANOWIŁ UDZIELIĆ NASZEMU KLIENTOWI ZABEZPIECZENIA CAŁEGO DOCHODZONEGO ROSZCZENIA UWZGLĘDNIAJĄC UTRACONE KORZYŚCI

poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych pozwanej Idea Bank S.A., w tym z rachunku prowadzonego w Idea Bank S.A. oraz rachunku prowadzonego w Narodowym Banku Polskim i zdeponowania zajętych pieniędzy na rachunek depozytowy Ministra Finansów (sygn. akt I C 1389/20).

Tym samym Sąd uwzględnił w całości nasz wniosek o zabezpieczenie zawarty w pozwie i odstąpił od sporządzenia uzasadnienia.

Postanowienie nie było opublikowane w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych, doręczono je nam dnia 14 października 2020 r.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska, radca prawny oraz Małgorzata Antropik, radca prawny.

ZABEZPIECZENIE WS. CERTYFIKATÓW TRIGON TFI (OBECNIE LARTIQ TFI) PRZECIWKO IDEA BANK