ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK 

Szanowni Państwo, 

 

niezwykle miło nam poinformować, iż dnia 2 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Pogorzelska, postanowieniem wydanym w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. (sygn. XXV 1482/18) 

 

UDZIELIŁ POWODOM ZABEZPIECZENIA  

 

na czas trwania postępowania poprzez WSTRZYMANIE obowiązku dokonywania płatności bieżących rat kredytu w wysokości i terminach określonych w Umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z 2007 roku.  

 

Warto wskazać, iż powodowie znacząco nadpłacili kapitał, który został udzielony przez Getin Noble Bank S.A. w związku z zawartą w 2007 roku umową. Udzielenie stronie powodowej zabezpieczenia jest zdecydowanie prawidłowe i konieczne. 

 

Istotne jest również to, że postanowienie zostało wydane przez Sąd w ciągu 11 DNI od dnia  

złożenia wniosku. 

 

Klientom gratulujemy sukcesu! 

 

Sprawę prowadzi Agata Nawrot radca prawny. 

ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK