ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO SANTANDER W 6 DNI!

Szanowni Państwo, niezwykle miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Krekora postanowieniem z dnia 23 września 2021 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII 12890/21, toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę

POSTANOWIŁ udzielić zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów, w wysokości i terminach określonych umową i to od dnia wydania postanowienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Kapitał został spłacony przez naszych klientów. 

Istotne jest również to, że przedmiotowe postanowienie zostało wydane przez Sąd w ciągu 6 dni od dnia złożenia wniosku.

Brawo Sąd Okręgowy w Warszawie!

Sprawę prowadzi radca prawny Beata Strzyżowska oraz radca prawny Magdalena Świder

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO SANTANDER W 6 DNI!