ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO MBANK S.A. W 5 DNI!

Szanowni Państwo, niezwykle miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w składzie SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska, postanowieniem z dnia 26 października 2021 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 14597/21, toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o ustalenie i zapłatę

POSTANOWIŁ udzielić zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów, w wysokości i terminach określonych umową i to od dnia udzielenia zabezpieczenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Ponieważ powodowie spłacili kapitał kredytu, Sąd uznał, że takie zabezpieczenie jest zasadne.

Należy również podkreślić, iż w związku z zabezpieczeniem roszczenia powodów poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu, pozwany bank nie może wypowiedzieć powodom umowy kredytowej z powodu nieuiszczania rat kredytowych. Wstrzymanie uiszczania rat kredytu nastąpiło bowiem na podstawie postanowienia Sądu, nie jest zaś wyrazem lekceważenia przez powodów swoich zobowiązań umownych.

Istotne jest również to, że przedmiotowe postanowienie zostało wydane przez Sąd w ciągu zaledwie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

Brawo Sąd Okręgowy w Warszawie!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Magdalena Świder radca prawny

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO MBANK S.A. W 5 DNI!