PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK W SO WARSZAWA!

Szanowni Państwo, niezwykle miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Krekora postanowieniem z dnia 8 września 2021 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII Cz 128/21, toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę

PRAWOMOCNIE POSTANOWIŁ ODDALIĆ ZAŻALENIE

pozwanego banku od postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5113/21, a tym samym utrzymał w mocy udzielone na rzecz naszych Klientów zabezpieczenie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów, w wysokości i terminach określonych umową i to od dnia wydania postanowienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Brawo Sąd Okręgowy w Warszawie!

Sprawę prowadzi radca prawny Beata Strzyżowska

PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK W SO WARSZAWA!