WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK

Szanowni Państwo,

 

rozpoczynając nowy tydzień pragniemy poinformować Państwa o zwycięstwie naszego klienta.

 

Wyrokiem z dnia 13 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XII Wydział Cywilny w składzie SSO Maria Prusinowska w sprawie prowadzonej pod sygnaturą XII C 1170/20

 

USTALIŁ, że zawarta w 2007 roku, między powodem oraz poprzednikiem prawnym pozwanego (Getin Bank S.A.) umowa  Kredytu Hipotecznego jest NIEWAŻNA oraz

 

ZASĄDZIŁ na rzecz powoda kwotę 41 487,82 PLN oraz 72 016,66 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 sierpnia 2020 roku.

 

Kosztami procesu Sąd obciążył w całości pozwanego i zasądził na rzecz powoda kwotę 11 817 PLN.

 

Wskazać należy, że wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, wobec czego nie znamy zasadniczych motywów rozstrzygnięcia.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marzena Świniarska radca prawny.

WYGRANA Z GETIN NOBLE BANK