WYGRANA SPRAWA Z POWÓDZTWA GETIN NOBLE BANK S.A. – ORZECZENIE WYDANE W 2 MIESIĄCE

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie z powództwa Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w składzie SSR Adam Sobiborowicz umorzył postępowanie toczące się przeciwko naszym klientom w całości (sygn. akt VI Nc-e 899342/20).
 
Getin Noble Bank S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r. wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w następstwie czego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 10 lipca 2020 r. wydał przeciwko naszym klientom nakaz zapłaty z tytułu niespłaconej wierzytelności wynikającej z umowy kredytu pseudofrankowego, która została przez bank wypowiedziana.
 
W dniu 28 lipca 2020 r. Kancelaria w imieniu klientów skutecznie złożyła sprzeciw co do całości nakazu zapłaty, co spowodowało utratę mocy przez nakaz zapłaty w całości i skutkuje umorzeniem postępowania.
 
Co warte podkreślenia, proces trwał krócej niż 2 miesiące.
 
Sprawę prowadzi Beata Strzyzowska, radca prawny w asyście Kingi Romanowskiej, asystentki prawnej
WYGRANA SPRAWA Z POWÓDZTWA GETIN NOBLE BANK S.A. – ORZECZENIE WYDANE W 2 MIESIĄCE