WYGRANA PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK W SPRAWIE O ZADOŚĆUCZYNIENIE!

Spieszymy z informacją, iż Kancelaria z powodzeniem zapewnia ochronę naszych klientów przed niedopuszczalnymi praktykami banków, polegającymi nie tylko na manipulacjach co do oprocentowania kredytów lub dowolnego ustalanie kursów walut, ale też ujawnianiu tajemnicy korespondencji oraz agresywnej windykacji terenowej.

I tak, w dniu 3 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny w składzie SSR Anita Woźniak – Domina w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank S.A. sygn. akt X C 1216/18, uwzględnił roszczenie o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia tajemnicy korespondencji, miru domowego oraz godności i zasądził dla każdego z dwojga powodów po 1 500 zł (łącznie 3 000 zł) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 8 września 2018 r. do dnia zapłaty. Działanie banku polegało na skierowaniu do osoby trzeciej korespondencji odnośnie kredytu „frankowego”, przeznaczonej pierwotnie dla klientów kancelarii. Ponadto, w związku z trudnościami powodów w spłacie kredytu powiązanego z CHF, windykator terenowy banku wtargnął nieproszony do mieszkania powodów i słowami uznawanymi powszechnie za obelżywe zagroził, iż brak płatności skutkować będzie przejęciem lokalu i eksmisją powodów.

Sąd nie miał wątpliwości, że wskazane działanie banku nawet jeśli miało charakter incydentalny, stanowiło naruszenie dóbr osobistych. Bank wkroczył bowiem w sferę prywatności powodów, którzy w rezultacie stracili do banku zaufanie i zaczęli żyć w lęku przed konsekwencjami ujawnienia ich danych osobie postronnej. Na skutek obelżywych słów windykatora, ucierpiała także godność oraz cześć powodów, co skutkowało obniżeniem ich poczucia własnej wartości oraz obawą przed bezkarnością dalszych niedopuszczalnych działań banku. Naruszona została także nietykalność mieszkania czyli poczucia bezpiecznego i niezakłóconego posiadania własnego miejsca, w którym chroni się prywatność.

Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim ma doniosły charakter gdyż akcentuje fakt, że nawet pojedyncze naruszenie dóbr osobistych nie może pozostać bez reakcji wymiaru sprawiedliwości i daje pokrzywdzonym podstawę do udzielenia ochrony w postaci zasądzenia zadośćuczynienia.

Sprawę prowadził adwokat Przemysław Nowaczyk

WYGRANA PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK W SPRAWIE O ZADOŚĆUCZYNIENIE!