WSPARCIE KANCELARII PRZY FINANSOWANIU PORTU LOTNICZEGO ŁAWICA

Szanowni Państwo, miło nam poinformować że Beata Strzyżowska radca prawny oraz Kamil Jurkowski radca prawny z ramienia naszej Kancelarii doradzali Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju spółka z o.o. w transakcji udzielenia tzw. Dużej Pożyczki Płynnościowej na rzecz Portu Lotniczego Poznań - Ławica sp. z o.o. Pożyczka w kwocie 25 000 000,00 zł udzielona została na okres 6 lat z przeznaczeniem na cele obrotowe podmiotu szczególnie dotkniętego bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, działającego w sektorze strategicznym dla rozwoju obszaru miejskiego Poznania oraz o dużym wpływie na rozwój regionu.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. to spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego, której podstawową działalnością statutową jest wsparcie przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego poprzez oferowanie im finansowania zwrotnego w postaci pożyczek udzielanych bezpośrednio, jak i przy współudziale wybranych pośredników finansowych.
Decyzja o wsparciu Portu Lotniczego Poznań – Ławica wynikała z faktu, iż działalność tego przedsiębiorcy w sposób szczególny została dotknięta negatywnymi skutkami pandemii. Lotnisko stanowi tymczasem strategiczny element dla gospodarki nie tylko miasta Poznania, ale całego województwa wielkopolskiego, a nawet kraju. Połączenia lotnicze wpływają na rozwój branży turystycznej, ale także umożliwiają nawiązanie kontaktów międzynarodowych, zdobywanie nowych rynków zbytu oraz lokowanie nowych inwestycji w Poznaniu i w regionie, co przekłada się na nowe miejsca pracy.

Pożyczka ma charakter wsparcia interwencyjnego i została udzielona na zasadach określonych w Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Dzięki udzielonej pomocy port lotniczy będzie mógł bardziej optymistycznie spojrzeć w najbliższą przyszłość i zrekompensować zaistniałe niedobory finansowe.

Dziękujemy naszemu Klientowi za zaufanie i możliwość wzięcia udziału przy tej ważnej dla mieszkańców Poznania i regionu transakcji.

WSPARCIE KANCELARII PRZY FINANSOWANIU PORTU LOTNICZEGO ŁAWICA