WSA ODDALIŁ WSZYSTKIE SKARGI NA DECYZJE BFG!

Drodzy Państwo, wczoraj dnia 26 sierpnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, po połączeniu do wspólnego rozpoznania pod sygnaturą VI SA/Wa 201/21 (łącznie ponad 100), NIESTETY oddalił wszystkie skargi na decyzję BFG o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. , w tym złożone przez Kancelarię w imieniu naszych Klientów.

Na powyższe rozstrzygnięcie przysługuje oczywiście skarga kasacyjna do NSA, która zamierzam złożyć.

Niezależnie od tego, na jesieni zamierzam wykorzystać inne dostępne instrumenty prawa polskiego i europejskiego, tak by wszyscy moi Klienci oraz inne osoby poszkodowane mogły dochodzić roszczeń tytułem zainwestowanych w toksyczne produkty środków.

O poczynionych działaniach będę oczywiście informować Państwa na bieżąco.

Dobrego dnia dla Was!

Beata Strzyżowska radca prawny

WSA ODDALIŁ WSZYSTKIE SKARGI NA DECYZJE BFG!