WPIS ZMIANY WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO UCHYLONY NA SKUTEK SKARGI KANCELARII

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VII Wydział Cywilny w składzie SSR Joanna Stępniak na skutek złożonej przez Kancelarię w imieniu klienta skargi

UCHYLIŁ WPIS ZMIANY WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO DOKONANY W KSIĘDZIE WIECZYSTEJ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO NASZEGO KLIENTA.

W połowie czerwca 2021 r. jedna z działających na polskim rynku spółek zajmujących się obrotem wierzytelnościami złożyła wniosek o wpisanie jej jako wierzyciela hipotecznego w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości należącej do naszego klienta wskazując, że jest następcą prawnym pierwotnego wierzyciela – Idea Bank S.A, od którego nabyć miała w drodze umowy przelewu wynikającą z umowy kredytu wierzytelność przeciwko naszemu klientowi. Wpis został dokonany zgodnie z wnioskiem spółki.

Na wpis ten Kancelaria złożyła skargę wskazując przede wszystkim brak wykazania przez ww. spółkę zapłaty ustalonej przez strony umowy przelewu wierzytelności ceny. Argumentację Kancelarii podzielił sąd rozpoznający skargę stwierdzając, że wnioskodawca nie wykazał legitymacji do złożenia wniosku i w efekcie uchylił dokonany wpis zmiany wierzyciela.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Justyna Fabiszak aplikant radcowski przy wsparciu Pawła Głuchowskiego asystenta prawnego

WPIS ZMIANY WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO UCHYLONY NA SKUTEK SKARGI KANCELARII