WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI - KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY RAIFFEISEN!

Dosłownie przed chwilą na portalu ukazał się wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2020 r., w sprawie z powództwa naszych klientów przeciwko Raiffeisen Bank, którym SSR del. Agnieszka Wodzyńska-Radomska

USTALIŁA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY kredytu mieszkaniowego zawartej między stronami oraz - stosując zasadę dwóch kondykcji - ZASĄDZIŁA od pozwanego banku CAŁĄ KWOTĘ DOCHODZONĄ przez powodów wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego.

Wyrok został wydany po 11 miesiącach od wpływu sprawy do sądu (sygn. akt XII C 1914/19). Brawo sąd!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska, radca prawny.

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI - KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY RAIFFEISEN!