UTRZYMANIE W MOCY KORZYSTNEGO WYROKU ROZWODOWEGO

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż dnia 16 marca 2021, Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie o sygnaturze I ACa 995/19 o rozwód, w składzie SSA Mikołaj Tomaszewski, Małgorzata Goldbeck – Malesińska, Bogusława Żuber, oddalił apelację strony przeciwnej, utrzymując tym samym w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny z dnia 17 maja 2019 roku w przedmiocie rozwiązania małżeństwa, oddalając tym samym prawomocnie żądanie rozwodu z wyłącznej winy naszej klientki.

Wyrok ten potwierdza, iż w przypadku rodziców dalece ze sobą skonfliktowanych na tle wychowania dzieci koniecznym jest pozostawienie pełni praw wynikających z władzy rodzicielskiej rodzicowi wiodącemu.

Jednocześnie, rozstrzygniecie sądu akcentuje fakt, iż w zakresie orzeczenia zasądzenia w przedmiocie co do alimentów poza usprawiedliwionymi potrzebami małoletnich, istotne są możliwości zarobkowe zobowiązanego, a nie osiągane przez niego obecnie dochody.

Sprawę prowadziła radca prawny Anita Mazurek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTRZYMANIE W MOCY KORZYSTNEGO WYROKU ROZWODOWEGO