URATOWANY KLIENT PRZED SO ŁÓDŹ!

Wyrokiem z dnia 27 październiaka 2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie SSO Barbara Krysztofiak w sprawie „frankowej” z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. zasądził całą dochodzoną przez nas kwotę 168 824,72 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (sygn. akt I C 1243/18).
 
Sprawa była o tyle nietypowa, że przejęliśmy ją po innym pełnomocniku.
 
Uprzednio prowadząca sprawę pełnomocniczka uzyskała przed Sądem Okręgowym w Poznaniu nakaz zapłaty na kwotę 81 796,12 PLN wnosząc w pozwie jedynie o zwrot nadpłat z tytułu „odfrankowienia” kredytu oraz składek UNWW.
 
Nakaz zapłaty został skutecznie zaskarżony przez bank, który dodatkowo złożył zarzut niewłaściwości. Poznański sąd przekazał sprawę do rozpoznania sądowi w Łodzi a dotychczasowa pełnomocnik nie zaskarżyła tego postanowienia. Mało tego, prawniczka wypowiedziała wówczas Klientom pełnomocnictwo zostawiając ich w tej niekomfortowej sytuacji bez niezbędnego wsparcia prawnego.
 
Kiedy Klienci trafili do nas, na powrót ze sprawą do Poznania było już niestety za późno, postanowienie o przekazaniu było bowiem prawomocne.
 
W wyniku rozszerzenia powództwa w lutym 2020 r. i zaprezentowanej przez nas argumentacji dotyczącej nieważności umowy, po dwóch rozprawach sąd wydał korzystne dla naszych Klientów rozstrzygnięcie zasądzając całość dochodzonej kwoty wraz z należnymi odsetkami.
 
Z uzasadnienia wyroku dowiemy się z jakich powodów sąd nie zdecydował się na rozstrzygnięcie ustalające nieważność umowy. Wyrok jest nieprawomocny.
 
Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska, radca prawny oraz Marcin Górski, adwokat
URATOWANY KLIENT PRZED SO ŁÓDŹ!