UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SZANSA NA NOWY START

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 14 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych po uprzednim ogłoszeniu upadłości dłużnika zobowiązał Dłużniczkę w ramach planu spłaty jedynie do uiszczenia jednorazowej spłaty w kwocie 2399, 50 złotych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd umorzył pozostałe zobowiązania Dłużniczki przekraczające kwotę 300 000 tysięcy złotych.
 
Sąd podzielił argumentację Kancelarii, iż do niewypłacalności naszej Klientki doszło nie z jej winy, a nadto, iż ustalanie planu spłat pozostałych zobowiązań jest bezcelowe albowiem nie posiada ona środków finansowych na ich spłatę.
 
Klientka prowadziła własną działalność gospodarczą związaną z oświatą. Niestety zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową. Długotrwałe i niezwykle wycieńczające leczenie doprowadziło do utraty kontroli nad finansami i działalnością zarządzanej przez nią placówki oświatowej. Choroba oraz kłopoty finansowe negatywnie odbiły się natomiast na jej kondycji psychicznej. Pomimo kilkuletnich prób redukcji zadłużenia, nasza Klientka nie była w stanie skutecznie poradzić sobie ze spiralą narastających zaległości.
 
Dopiero skuteczne wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie przez Sąd upadłości konsumenckiej pozwoliło Klientce Kancelarii bezpiecznie wyjść z zadłużenia, bez wiecznej obawy przed wierzycielami i komornikiem. Dla niezwykle ujętej i wzruszonej Klientki przedmiotowe orzeczenie jest szansą na powrót do normalnego życia.
 
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.
 
Sprawę prowadził mecenas adwokat Przemysław Nowaczyk.
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SZANSA NA NOWY START