UKARANIE PRZEZ UOKIK W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ UBEZPIECZEŃ OPEN LIFE TU ŻYCIE

Informujemy, że na mocy decyzji z dnia 13 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Open Life TU Życie Spółka Akcyjna karę ponad 20 milionów złotych za stosowanie wobec konsumentów nieuczciwej sprzedaży (tzw. „misselling”) ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

Zawiadomienie w sprawie złożyła Komisja Nadzoru Finansowego. W toku postępowania zweryfikowano umowy UFK oraz wypełniane przez konsumentów ankiety adekwatności. Prezes UOKIK stwierdził, iż ubezpieczyciel oferował konsumentom produkty zawierające fundusze kapitałowe bardziej ryzykowne niż wynikało to z ich potrzeb i oceny ich profilu ryzyka, a dodatkowo na okres dłuższy, niż życzyli sobie tego klienci.

Takie działanie ze strony ubezpieczyciela mogło narazić konsumentów na straty, gdyż wybrane fundusze w deklarowanym długim okresie mogły nie tylko nie przynieść zakładanych zysków, ale wręcz spowodować straty ze względu na konstrukcję produktu.

Przypominamy, że proponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz profilowi ryzyka jest zakazane przez prawo polskie i europejskie. To niewątpliwie również przejaw braku odpowiedzialności ze strony instytucji finansowej i nadużycie zaufania klientów, którzy mają prawo oczekiwać, że ubezpieczyciel - jako instytucja zaufania publicznego - zaoferuje im produkt dostosowany do potrzeb i profilu ryzyka. Po przedstawieniu oferty, nie należy zatem śpieszyć się z jej przyjęciem, lecz w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na rzeczywisty czas trwania inwestycji oraz oświadczenia dotyczące akceptacji ryzyka.

Karolina Pietrowska asystentka prawna, Przemysław Nowaczyk adwokat

UKARANIE PRZEZ UOKIK W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ UBEZPIECZEŃ OPEN LIFE TU ŻYCIE