UGODA W SPRAWIE KARNEJ O ZNIESŁAWIENIE W OCHRONIE KLIENTA NASZEJ KANCELARII

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii. W dniu 11 stycznia 2021 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia V Wydział Karny w składzie SSR Adam Grzejszczak pomyślnie dla klienta kancelarii zakończyła się sprawa o zniesławienie. Nasz klient został niesłusznie pomówiony o popełnienie przestępstwa na szkodę innej osoby. W efekcie powyższego nasza kancelaria wystąpiła do sądu z prywatnym aktem oskarżenia w celu ochrony prawnych interesów klienta. Wskutek działań kancelarii wypracowana została ugoda, która w pełni odzwierciedla wolę naszego klienta i zabezpiecza jego prawnie chronione interesy.

Przypominamy, że każda osoba pokrzywdzona przestępstwem zniesławienia może wnieść prywatny akt oskarżenia i domagać się przeproszenia, jak również zadośćuczynienia pieniężnego oraz poszukiwać ochrony prawnej na drodze cywilnej.

Sprawę prowadzili adwokat Przemysław Nowaczyk oraz adwokat Piotr Płatek

UGODA W SPRAWIE KARNEJ O ZNIESŁAWIENIE W OCHRONIE KLIENTA NASZEJ KANCELARII