TRZY NIEWAŻNOŚCI RAIFFEISEN

10 lipca 2024 r.

Szanowni Państwo,

pragniemy podzielić się trzema korzystnymi wyrokami z trzech sądów w trzech sprawach przeciwko Raiffeisen Bank Spółka International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce!

  1. Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie SSO Barbara Krzemianowska, wyrokiem z dnia 20 maja 2024 roku, w sprawie o sygn. akt: I C 254/23 przeciwko Raiffeisen Bank Spółka International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce:

 

USTALIŁ nieistnienie pomiędzy powodami a pozwanym Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 roku pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A oddział w Polsce, z powodu nieważności tej umowy;

 

ZASĄDZIŁ kwoty 40 155,96 PLN oraz 36 614,91 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20 czerwca 2023 roku do dnia zapłaty, na rzecz każdego z dwójki powodów;

 

Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Jednocześnie zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817 PLN tytułem zwrotu kosztów postepowania, w tym kwotę 10 800 PLN za zastępstwo procesowe.

 

Sprawę prowadzi Julia Szulczyk adwokatka.

 

  1. Sąd Okręgowy w Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Tulczyńska – Ożga wyrokiem z dnia 4 czerwca 2024 roku, w sprawie o sygn. akt III C 1144/23 przeciwko Raiffeisen Bank Spółka International  AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce:

 

USTALIŁ że umowa o kredyt hipoteczny zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego w 2007 roku jest nieważna;

 

ZASĄDZIŁ od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 82 207,01 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 20 lipca 2023 roku do dnia zapłaty;

Ponadto sąd zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10 834,00 PLN.

 

Sprawę prowadzi Mikołaj Baczyński radca prawny.

 

  1. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie SSO Tomasz Vogt – Kostecki, wyrokiem z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie o sygn. akt I C 192/21 przeciwko Raiffeisen Bank Spółka International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce:

 

USTALIŁ: że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2007 r. między powodami a pozwanym jest nieważna;

 

ZASĄDZIŁ: od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 28 780, 87 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia 9 lutego 2021 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 39 440, 13 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia 9 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Ponadto, kosztami procesu obciążył w całości pozwanego i z tego tytułu zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11 834 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radczyni prawna i Kinga Romanowska aplikantka radcowska.

Klientom dziękujemy za zaufanie i serdecznie gratulujemy sukcesów!

Słonecznych dni dla Państwa

TRZY NIEWAŻNOŚCI RAIFFEISEN