TRZY NIEWAŻNOŚCI GETIN!

12 czerwca 2024 r.

TRZY NIEWAŻNOŚCI GETIN!

Szanowni Państwo,

informujemy o trzech korzystnych wyrokach uzyskanych w sprawach naszych Klientów przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie w upadłości! 

  1. W dniu 21 maja 2024 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział III Cywilny, w sprawie o sygn. akt III C 942/23 przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, w składzie SSO Rafał Jasiński;

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej z 2006 r. z powodu jej nieważności;

Sąd w całości uwzględnił naszą argumentację, że dopuszczalne, celowe i konieczne jest rozpoznanie sporu co do wadliwości umowy. Sąd zgodził się z nami, że pozostawienie postępowania w zawieszeniu w całości, naruszałoby standardy ochrony konsumentów, zagwarantowane w prawie krajowym i europejskim.

Co więcej, przed wydaniem tego wyroku, Sąd uwzględnił wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń w postaci wstrzymania płatności rat kredytu. Ma to ogromne znaczenie dla naszych Klientów, ponieważ aż do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu z syndykiem są zwolnieni z obowiązku spłaty kredytu. Nasza determinacja w dążeniu do unieważnienia umowy przyniosła realne korzyści, zabezpieczając interesy Klientów w trudnej sytuacji ekonomicznej, jaką jest niewypłacalność instytucji finansowej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny i Julia Szulczyk adwokat.

  1. W dniu 14 maja 2024 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XVIII Cywilny, w sprawie o sygn. akt III C 3578/23 przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, w składzie SSO Magdalena Ławrynowicz;

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF , zawartej przez powodów w 2007 roku z Getin Bank  S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi;

Kancelaria wniosła o uzasadnienie powyższego wyroku celem zapoznania się z argumentacją Sądu. Wniesiono także wniosek o uzupełnienie wyroku o orzeczenie o kosztach procesu.

Wyrok jest nieprawomocny

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny i Kinga Romanowska aplikantka radcowska.

  1. Dnia 14 maja 2024 roku, Wydział XVIII Cywilny, w sprawie o sygn. akt III C 3545/23 przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, w składzie SSO Magdalena Ławrynowicz;

USTALIŁ nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z 2008 r. . zawartej przez powodów z Noble Bank S.A. w Warszawie – Oddział Specjalistyczny Metrobank;

Analogicznie, Kancelaria wniosła o uzasadnienie powyższego wyroku celem zapoznania się z argumentacją Sądu. Wniesiono także wniosek o uzupełnienie wyroku o orzeczenie o kosztach procesu.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny i Kinga Romanowska aplikantka radcowska.

Klientom bardzo serdecznie gratulujemy!