SZYBSZE USUWANIE Z INTERNETU TREŚCI O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM

Informujemy, że w związku z licznymi cyberatakami terrorystycznymi, których ofiarami padają użytkownicy internetu, dnia 16 marca 2021 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Podstawowym celem nowych przepisów jest utrudnienie terrorystom używania sieci do radykalizacji, rekrutacji i podżegania do przemocy. Przepisy będą miały zastosowanie do dostawców usług hostingowych oferujących usługi w UE, niezależnie od tego gdzie znajduje się ich główna siedziba. Właściwe organy w państwach członkowskich będą miały uprawnienia do wydawania usługodawcom nakazów usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do nich, bez uprzedniej zgody sądu. Platformy hostingowe będą wówczas zobowiązane do usunięcia wskazanych treści w ciągu jednej godziny.

Rozporządzenie zabrania nakładania na usługodawców obowiązku używania automatycznych filtrów treści.
Miejmy nadzieję, że wprowadzone regulacje pozwolą zminimalizować zjawisko wykorzystywania internetu do propagowania terroryzmu, poszukiwania zwolenników oraz szerzenia strachu w społeczeństwie.

Agata Antos asystent prawny, Przemysław Nowaczyk adwokat
SZYBSZE USUWANIE Z INTERNETU TREŚCI O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM