SKŁADANIE DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że począwszy od 1 lipca 2021 r. właściciele budynków i ich zarządcy obowiązani są do składania deklaracji odnośnie źródła ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ewidencja powstała aby gromadzić jednolite ustandaryzowane i spójne dane dotyczące budynków oraz eksploatowanych w nich źródeł ciepła i spalania paliw.
 
Jak wskazała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, zebranie informacji pozwoli na podjęcie skutecznych działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju.
 
Co istotne, w przypadku nowego budynku, w którym źródło ciepła/spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji wynosi jedynie 14 dni. Z kolei właściciel/zarządca budynku który istniał przed 1 lipca 2021 r., ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, licząc od dnia 1 lipca 2021 r.
 
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja winna zawierać takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).
 
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
 
Wprowadzone przepisy o zasięgu ogólnokrajowym bazują na modelu ewidencji stosowanym w Małopolsce - regionie od lat borykającym się z silnym skażeniem powietrza. Miejmy nadzieję że już wkrótce, dzięki ekologicznym rozwiązaniom bazującym na ewidencji, będziemy mogli oddychać powietrzem o znacznie lepszej jakości niż obecnie.
 
Przemysław Nowaczyk adwokat
SKŁADANIE DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW