SĄDY BARDZO WOLNO ROZPATRUJĄ SPORY FRANKOWE

"W sprawach moich klientów regularnie składam do sądów pisma monitujące – takie jak wnioski o przyspieszenie rozpoznania sprawy czy wnioski o wyznaczenie terminu rozprawy. W każdym tygodniu z kancelarii wychodzi do sądów co najmniej kilka takich pism. Jeśli mimo to sąd pozostaje bezczynny, korzystamy z dalej idących instrumentów przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłok”
 
Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/sady-bardzo-wolno-rozpatruja-spory-frankowe,509211.html?fbclid=IwAR2GNliecoPNNqrnpxVRvxbawRNxAZ9nFCz8UV5G3B4NeZ2FpuDbmxrOsi4https://www.prawo.pl/.../sady-bardzo-wolno-rozpatruja...