SĄD APELACYJNY W POZNANIU WSTRZYMUJE WYKONANIE PRAWOMOCNEGO WYROKU I ZWALNIA OD OPŁATY OD KASACJI!

Szanowni Państwo,
niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 23 września 2021 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu w składzie SSA Mariola Głowacka, przychylił się do wniosków zawartych w złożonej przez Kancelarię skardze kasacyjnej (sygn. akt II instancji I Aga 169/19) i postanowił wstrzymać wykonanie prawomocnego wyroku do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowił również zwolnić naszego klienta od uiszczenia opłaty od skargi kasacyjnej powyżej 900 zł. Warto zaznaczyć, że sprawa ta toczy się w postępowaniu gospodarczym, a zatem gdyby nasz klient nie został zwolniony, całość należnej opłaty sądowej od skargi kasacyjnej wynosiłaby kilkanaście tysięcy złotych.

Będziemy Państwa informować o dalszych losach tej sprawy. Jest ona o tyle ciekawa, że oś sporu stanowi umowa kredytu powiązanego z walutą CHF zawarta przez przedsiębiorcę z byłym BRE Bankiem. Wierzytelność banku została następnie zbyta na rzecz Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NS FIZ z siedzibą w Warszawie, który obecnie dochodzi od naszego klienta na drodze sądowej przysługujących mu rzekomo roszczeń.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Justyna Fabiszak aplikant radcowski

SĄD APELACYJNY W POZNANIU WSTRZYMUJE WYKONANIE PRAWOMOCNEGO WYROKU I ZWALNIA OD OPŁATY OD KASACJI!