RZECZNIK FINANSOWY WZYWA UBEZPIECZYCIELI DO ZANIECHANIA STOSOWANIA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK RYNKOWYCH

W miniony piątek Biuro Rzecznika Finansowego poinformowało o wystosowaniu przez Rzecznika Finansowego wezwań o zaniechanie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez czterech czołowych na rynku ubezpieczycieli. W ocenie Rzecznika Finansowego firmy ubezpieczeniowe stosują bowiem niejednolite kryteria przy ustalaniu odszkodowania z polis autocasco.
 
Kryteria te zależne są od tego czy w samochodzie objętym polisą AC doszło do szkody częściowej, czy do szkody całkowitej. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na jak najniższym poziomie, a przy wycenie na potrzeby szkody całkowitej bierze się pod uwagę najdroższe rozwiązania.
 
Zdaniem Rzecznika Finansowego Mariusza Goleckiego podczas określania kosztów naprawy pojazdu, firma ubezpieczeniowa powinna kierować się obiektywnymi kryteriami wyboru tych kosztów i stosować je w sposób jednolity. Z analizy ogólnych warunków ubezpieczeń autocasco poszczególnych firm ubezpieczeniowych wynika jednak, że z punktu widzenia ubezpieczycieli bardziej opłacalne jest likwidowanie szkody jako całkowitej niż częściowej.
 
Podczas wyceny szkody w pojeździe w pierwszej kolejności przyjmowane są bowiem najdroższe rozwiązania, a jeśli badanie nie pozwala na określenie czy doszło do szkody całkowitej, wówczas przygotowywany jest kosztorys obejmujący najtańsze części i bardzo niskie stawki za usługę naprawczą. W takim przypadku ubezpieczyciel ma możliwość ustalenia kosztów naprawy na najwyższym poziomie, aby w jak największej liczbie spraw kwalifikować szkodę jako całkowitą.
 
W opinii Rzecznika Finansowego takie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco i wynikające z nich dysproporcje w ustalaniu kosztów naprawy pojazdu są źródłem nieuczciwej praktyki rynkowej i mogą prowadzić do nadmiernego uprzywilejowania ubezpieczyciela kosztem praw konsumentów.
 
Jak poinformowało Biuro Rzecznika Finansowego, Towarzystwa mają czas do końca sierpnia bieżącego roku na poinformowanie Rzecznika o zaniechaniu stosowania zakwestionowanej nieuczciwej praktyki, pod rygorem skierowania spraw do sądów.
 
Kinga Romanowska, asystentka prawna oraz Przemysław Nowaczyk, adwokat
RZECZNIK FINANSOWY WZYWA UBEZPIECZYCIELI DO ZANIECHANIA STOSOWANIA NIEUCZCIWYCH PRAKTYK RYNKOWYCH