RZECZNIK FINANSOWY PRZYSTĘPUJE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE IDEA BANKU

Rzecznik Finansowy podjął decyzję o przystąpieniu do wytoczonej przez konsumenta przeciwko Idea Bank S.A. cywilnej sprawy sądowej w związku z nabyciem obligacji GetBack.

Powód w przedmiotowej sprawie posiadał konto w Idea Banku, na którym przechowywał bieżące środki i oszczędności na lokatach. Przez wiele lat współpracy z bankiem, konsument decydował się jedynie na produkty finansowe zapewaniające ochronę jego kapitału.

Po otrzymaniu drogą SMS oferty, która miała zapewnić stałe, gwarantowane oprocentowanie 5,5% w skali roku na okres dwóch lat, konsument nabył obligacje GetBack. Oferta ta przewidywała bowiem również możliwość rozwiązania po upływie dwunastu miesięcy bez opłat i z zachowaniem wypracowanych odsetek. Takie działania miały na celu jedynie fałszywie nakłonić konsumenta do podjęcia decyzji o nabyciu obligacji.

Co warte uwagi, przedstawiciel banku podczas spotkania oraz rozmów z powodem nie przedstawił do akceptacji formularza zapisu na obligacje i nie dał konsumentowi możliwości zapoznania się z jego treścią. Formularz ten został wysłany z nr IP komputera należącego do banku bez wiedzy i zgody konsumenta. Nadto, pracownik banku przedstawiał ten produkt jako bardzo bezpieczny.

W opinii Rzecznika Finansowego bank zaoferował konsumentowi nieodpowiednią usługę finansową, a i sposób jej sprzedaży budzi wiele wątpliwości, gdyż dokonano ją z naruszeniem dobrych obyczajów i wymaganych standardów ochrony interesu klienta.  Rzecznik Finansowy wskazał także, iż bank dopuścił się zastosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, wprowadzających konsumenta w błąd oraz zakazanej praktyki missellingu w trakcie proponowania nabycia i oferowania obligacji korporacyjnych.

Wstąpienie Rzecznika do powyższej sprawy oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wnioski skierowane przez Kancelarię również zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Małgorzata Antropik, radca prawny oraz Kinga Romanowska, asystentka prawna

RZECZNIK FINANSOWY PRZYSTĘPUJE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE IDEA BANKU