RPO ZABIERA GŁOS WS PRZEJĘCIA IDEA BANKU - DZIĘKUJEMY PANIE RZECZNIKU!

W ocenie RPO sytuacja ta jest bez precedensu. Pozbawienie kilkudziesięciu tysięcy osób pokrzywdzonych rzeczywistej możliwości dochodzenia swoich roszczeń po raz kolejny pokazuje, że ochrona konsumenta, o której mowa w art. 76 Konstytucji, nie jest realizowana.
 
Biorąc pod uwagę, że decyzja BFG faktycznie wyeliminowała możliwość dochodzenia przez konsumentów roszczeń z art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Rzecznik pyta m.im, w jaki sposób zostanie zapewniona zgodność praktyki organów państwowych z wymogami dyrektywy 2005/29.
 
O tym wspominałam na wczorajszej wideokonferencji, od tych pytań BFG nie będzie mógł uciec.
Pięknie dziękujemy za wsparcie Panie Rzeczniku!
 
Beata Strzyżowska radca prawny
 
https://www.rpo.gov.pl/.../idea-bank-getback-rpo-pisze-do...