ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE NA PIERWSZEJ ROZPRAWIE

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż dnia 23 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie SSO Sławomira Hańczewska, w sprawie o rozwód z powództwa Klientki Kancelarii sygn. akt I C 1945/20, rozwiązał małżeństwo stron po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy, orzekając przy tym winę Pozwanego. Korzystny wyrok zapadł w ekspresowym tempie, gdyż od złożenia pozwu do wydania rozstrzygnięcia upłynęły jedynie 4 miesiące.

Przypominamy, że uzyskanie wyroku rozwodowego stwierdzającego wyłączną winę przeciwnika przynosi nie tylko osobistą satysfakcję, ale też możliwość domagania się przez małżonka niewinnego alimentów na własną rzecz.

W omawianej sprawie Sąd powierzył też naszej Klientce wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, zasądził od Pozwanego alimenty na rzecz dwójki małoletnich dzieci po 500 zł oraz orzekł o eksmisji pozwanego z lokalu dotychczas wspólnie zajmowanego z Powódką.

Wyrok który zapadł jest sukcesem, gdyż wydany został całkowicie po myśli Powódki, bez wikłania się w wieloletnią batalię.

Sprawę prowadzi radca prawny Anita Mazurek

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE NA PIERWSZEJ ROZPRAWIE