PUBLIKACJA UCHWAŁY PEŁNEGO SKŁADU IZBY CYWILNEJ - PRZESUNIĘTA NA 13 KWIETNIA 2021 R.

Drodzy Państwo, musimy się uzbroić w dalszą cierpliwość, z uwagi hospitalizację Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. akt III CZP 11/21) został zmieniony z dnia 25 marca 2021 r. na dzień 13 kwietnia 2021 r.

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx…

Cierpliwie zatem czekam i pozdrawiam Państwa serdecznie.