PRZEJĘCIE IDEA BANKU. KANCELARIA W IMIENIU KLIENTÓW ZASKARŻY DECYZJĘ BFG

Szanowni Państwo,

Okres sylwestrowo – noworoczny okazał się nie być łaskawy dla osób posiadających obligacje GetBack, które nabyte zostały za pośrednictwem Idea Banku, banku który w tzw. „aferę GetBack” był najbardziej zaangażowany.

Zgodnie z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 grudnia 2020 r. o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, Bank Pekao S.A., który przejął z dniem 3 stycznia 2021 r. Idea Bank, nie przyjął wszystkich zobowiązań Idea Banku, bowiem wśród wyłączeń znajdują się między innymi roszczenia związane z dystrybucją obligacji GetBack, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon), czy ubezpieczeń na życie z UFK. Pełna lista wyłączeń znajduje się w sentencji decyzji BFG.

Decyzja ta, w ocenie kancelarii może utrudnić poszkodowanym w „aferze GetBack” dochodzenia swoich roszczeń wobec Idea Banku na drodze postępowania sądowego, w szczególności na etapie jego realizacji po uzyskaniu korzystnego prawomocnego wyroku.

Kancelaria podjęła już kroki, celem zaskarżenia przedmiotowej decyzji, mając na uwadze jak najszerszą ochronę interesów klientów kancelarii i wszystkich osób poszkodowanych w „aferze GetBack”.

Już dziś tj. w poniedziałek, klienci kancelarii otrzymają na maila stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania ich przed WSA w sprawie zaskarżenia decyzji BFG. Szybka i konsekwentna reakcja jest konieczna w sprawie, bowiem termin na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego upływa w dniu 7 stycznia 2021 r.

Będziemy oczywiście Państwa na bieżąco informować o rozwoju sytuacji, bo z pewnością to dopiero początek.

Beata Strzyżowska radca prawny, Marzena Świniarska radca prawny

PRZEJĘCIE IDEA BANKU. KANCELARIA W IMIENIU KLIENTÓW ZASKARŻY DECYZJĘ BFG