PROVIDENT S.A. POD LUPĄ RZECZNIKA FINANSOWEGO

W ostatnim czasie Rzecznik Finansowy wezwał Provident Polska S.A. do usunięcia z treści oferowanych przez ten podmiot umów pożyczek postanowień, które wyłączają obowiązek proporcjonalnego zwrotu części całkowitego kosztu pożyczki w przypadku, gdy jest ona przedterminowo spłacona. Postanowienia tej treści są niezgodne z treścią art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, co potwierdzone zostało rok temu przez TSUE w wyroku z dnia 11 września 2019, sygn. C-383/18.
 
Do Rzecznika Finansowego dotarły jednak doniesienia, iż Provident S.A. nie stosuje się do przywołanej wyżej regulacji oraz orzeczenia TSUE. Analiza stosowanych przez podmiot ten wzorców wykazała, że w ich treści nadal widnieją klauzule, które wyłączają obowiązek zwrotu prowizji lub opłat przygotowawczych w przypadku, gdy klient spłaca kredyt przed terminem. W jej wyniku Rzecznik Finansowy podjął kroki mające na celu doprowadzenie do zaniechania stosowania przez Provident niezgodnej z prawem praktyki – wezwał spółkę do zmiany stosowanego przez nią wzorca oraz nakazał umieszczenie na jej stronie internetowej informacji, która pozwoli klientom w łatwy sposób dowiedzieć się o zmianach. Nadto podmiot ten ma oświadczyć, że stosowane wcześniej niezgodne z prawem postanowienia uważane będą za niebyłe, a w przyszłości nie będą z nich wywodzone skutki prawne.
 
Co ciekawe, Provident nie jest pierwszym działającym na rynku finansowym podmiotem, wobec którego stwierdzono brak rozliczania kosztów przedterminowo spłaconych pożyczek i kredytów. Już na początku sierpnia 2020 r. właśnie z uwagi na tego typu naruszenia Rzecznik Finansowy złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwa o zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., a także Santander Bankowi Polska S.A.
 
Provident na realizację wezwania Rzecznika Finansowego ma czas do końca września bieżącego roku, w przeciwnym wypadku również wobec niego podjęte zostaną dalsze konieczne kroki.
 
Justyna Fabiszak, aplikant radcowski
PROVIDENT S.A. POD LUPĄ RZECZNIKA FINANSOWEGO