PROKURATURA PO STRONIE KREDYTOBIORCÓW W KWESTII WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

W minionym tygodniu Prokuratura Krajowa skierowała oficjalne pismo do wszystkich prokuratur regionalnych, zachęcając prokuratorów do przyłączenia się do spraw sądowych, w których banki formułują przeciwko konsumentom roszczenia o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

W ocenie Prokuratury Krajowej, tego rodzaju żądania pozbawione są podstaw prawnych oraz stoją w sprzeczności z przepisami dyrektywy 93/13.Tymczasem w ostatnim czasie masowo podnoszą je w swoich pismach procesowych i przedprocesowych takie banki jak Raiffeisen, Santander BP, mBank czy PKO BP. Banki uważają, że w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu, klient oprócz zwrotu kapitału powinien im zwrócić także korzyści jakie osiągnął używając pieniędzy banku przez kilkanaście lat.

Przypomnieć należy, że w sierpniu b.r. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skierował pytanie prejudycjalne do TSUE celem jednoznacznego rozstrzygnięcia czy tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest możliwe i dopuszczalne na gruncie przepisów unijnych. Co szczególnie ważne, żaden bank w Polsce nie wygrał dotąd tego rodzaju sprawy.

Wsparcie Prokuratury Krajowej to niewątpliwie istotna pomoc dla kredytobiorców. Bardzo korzystnie należy zatem ocenić decyzję o przyłączaniu się prokuratorów do spraw sądowych w celu kwestionowania nienależnych roszczeń inicjowanych przez banki.

Anna Sekura-Konopka radca prawny

PROKURATURA PO STRONIE KREDYTOBIORCÓW W KWESTII WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU