PROJEKT POWSTANIE ŚLĄSKIE – PO PIERWSZE EDUKACJA!

Jakiś czas temu z radością informowałam, że „Frankowicze” coraz częściej uzyskują w sądach korzystne dla siebie orzeczenia. Wskazałam jednak, iż w Polsce pozostaje jedna apelacja, która orzeka w sposób diametralnie odmienny niż pozostałe – mianowicie APELACJA WROCŁAWSKA.
 
Obiecałam Państwu, iż będę walczyć ze wszystkich sił, by każdy konsument w Polsce miał równe prawa do skutecznego dochodzenia swoich praw! Jednym z kluczowych elementów tego sądowego powstania jest edukacja - szerzenie wiedzy o specyfice tych spraw.
 
Niezmiernie miło mi donieść, iż kancelaria uzyskała pierwsze zwycięstwo na tym polu. Mianowicie dnia 7 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 299/20
 
WYDAŁ POSTANOWIENIE, KTÓRYM UCHYLIŁ SWOJE WŁASNE ZARZĄDZENIE
 
dotyczące wysokości opłaty od pozwu uznając złożone przez Kancelarię zażalenie za oczywiście uzasadnione!
 
O co konkretnie chodziło? Po złożeniu w sprawie pozwu sąd zarządzeniem zwrócił pozew naszych klientów, ponieważ uznał, że od każdego ze zgłoszonych roszczeń (ustalenie nieważności umowy oraz zasądzenie wpłaconych na rzecz banku kwot) winna zostać uiszczona odrębna opłata w kwocie po 1 000 zł od każdego roszczenia. Z wykładnią taką oczywiście nie mogliśmy się zgodzić! Złożyliśmy zatem zażalenie, w którym wskazaliśmy, iż żądania powodów wynikające z jednej czynności bankowej winny podlegać jednej opłacie w kwocie nieprzekraczającej 1 000 PLN (przepisy wprowadzają przecież maksymalny limit dla roszczeń w wynikającej z jednej czynności bankowej). Argumentacja ta trafiła do sędziego, który w trybie autokontroli i autokorekty przyznał rację naszym klientom i samodzielnie zmienił swoje zarządzenie. Oby tak dalej!
 
Sprawę prowadzi radca prawny Beata Strzyżowska w asyście Kingi Romanowskiej
PROJEKT POWSTANIE ŚLĄSKIE – PO PIERWSZE EDUKACJA!