PROJEKT NOWEJ DYREKTYWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM: KOREKTA CZY REWOLUCJA ?

Szanowni Państwo, na stronie Komisji Europejskiej ukazał się projekt nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim, która zastąpić ma Dyrektywę 2008/48. Zaprezentowany draft zakłada szereg zmian, które wpłyną zarówno na pozycję kredytodawcy i kredytobiorcy.
 
Zgodnie z projektem kredytodawca zobowiązany będzie do dostosowania procedur badania zdolności kredytowej do wyznaczanych przez dyrektywę kryteriów. Kredytodawcy będą więc musieli opracować swoją wewnętrzną politykę oceny zdolności kredytowej opartą o wytyczne Komisji, co sprzyjać ma ujednolicaniu kryterium oceny zdolności kredytowej na poziomie całej wspólnoty. Jednocześnie także na kredytodawcy spocznie obowiązek „asysty przedkontraktowej”, oceny czy kredyt jest właściwie dopasowany do potrzeb klienta.
 
Dyrektywa wprowadzić ma również podział na pośrednictwo kredytowe i doradztwo kredytowe przy kredycie konsumenckim. Zaproponowane w tej kwestii rozwiązania nawiązują do rozwiązań obowiązujących przy kredycie hipotecznym. Projekt zakłada również obowiązek uwzględnienia wszystkich kosztów nałożonych na konsumenta przy dokonywaniu redukcji.
 
W ramach projektu dyrektywy Komisja podkreśla obowiązek państw członkowskich w obszarze edukacji finansowej konsumenta, w szczególności doradztwa oddłużeniowego.
Państwa członkowskie zobligowane będą do wprowadzenia limitów kosztów, dla polskich konsumentów będzie to jednak niewielka zmiana, obowiązują one w naszym kraju już od sześciu lat.
 
Rozszerzeniu ulegną także obowiązki informacyjne kredytodawcy. Obok dotychczasowego formularza informacyjnego (SECCI), powstanie SECCO (Standard European Consumer Credit Overview), czyli jednostronicowy dokument informacyjny zawierający najważniejsze informacje o kredycie.
 
Projekt powstał po trwających ponad 2 lata konsultacjach ze stowarzyszeniami konsumentów i instytucji kredytowych. Obecnie znajduje się na etapie prac legislacyjnych w Parlamencie Europejskim. Warto także podkreślić, iż po ewentualnym przyjęciu projektu państwa członkowskie będą miały 2 lata na jego implementację.
 
Aleksander Pirecki asystent radcy prawnego, Małgorzata Antropik radca prawny
PROJEKT NOWEJ DYREKTYWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM: KOREKTA CZY REWOLUCJA ?