PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE OBLIGACJI OD GERDA BROKER!

20 listopada 2023 r.

PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE OBLIGACJI OD GERDA BROKER!

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o PRAWOMOCNYM ZABEZPIECZENIU uzyskanym przez naszego klienta na czas trwania postępowania przeciwko spółce Gwarna Wrocław sp. z o.o. 

W lipcu bieżącego roku informowaliśmy Państwa, iż z ramienia Kancelarii ruszyliśmy z nowymi projektami pozwów w sprawach Klientów poszkodowanych z tytułu nabycia wadliwych obligacji oferowanych przez spółkę Gerda Broker.

Mianowicie w imieniu naszych Klientów złożyliśmy pozwy przeciwko członkom zarządów oraz rad nadzorczych spółek, których obligacje były oferowane za pośrednictwem pracowników Gerda Broker. Jedną ze spółek, która emitowała takie obligacje była Gwarna Wrocław sp. z o.o. Przeciwko członkom zarządu reprezentującym tą spółkę otrzymaliśmy zabezpieczenie.

Główna część argumentacji powództwa opierała się na odpowiedzialności odszkodowawczej oraz obowiązku naprawienia szkody bezpośrednio od pozwanych członków zarządów oraz rad nadzorczych, pomimo braku prowadzonego wcześniej postępowania przeciwko samym spółkom i uznania bezskuteczności egzekucji.

Z niezmierną radością informujemy zatem, iż w niniejszej sprawie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie IX Wydział Gospodarczy w składzie SSR Justyna Stalewska, postanowieniem z dnia 31 października 2023 roku w sprawie o sygnaturze IX GC 2351/23 w przedmiocie wniosku  o zabezpieczenie roszczenia powoda POSTANOWIŁ ZABEZPIECZYĆ POWÓDZTWO naszego klienta  o zapłatę poprzez zajęcie wierzytelności należących do pozwanego z rachunków bankowych do wysokości sumy zabezpieczenia.

Niniejsze Postanowienie jest dla nas krokiem milowym w postepowaniu, który daje szanse na odzyskanie oszczędności utraconych przez bezprawne działania podmiotów na rynku finansowym.

Sprawę prowadzi Małgorzata Antropik radca prawny.

Klientowi gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w dalszym postępowaniu!

Beata Strzyżowska radca prawny

PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE OBLIGACJI OD GERDA BROKER!